Non-stop
Course name Services Marketing, 5 Cr
Course date 24.10.2022 - 31.07.2023
Institution Jyväskylä University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Culture HUB, Hospitality Management HUB, Business HUB
Teacher Sari-Maarit Peltola
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 31.05.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Services Marketing, 5 Cr

24.10.2022 - 31.07.2023

Course description

Sisältö:

Palveluiden ja tuotteiden markkinoiden väliset erot

Kuluttajakäyttäymisen ja ostopäätösprosessin perusteet

Markkinointiviestintä ja mainonta

Henkilökohtainen myyntityö yritysten välisessä kaupassa

Markkinointitutkimuksen perusteet ja markkinoiden analysointi

Palvelujen laatuajattelun hyödyntäminen asiakaskokemusta analysoidessa

Käyttäjäkokemus ja digitaalinen markkinointi

Assessment criteria

Arviointi 1-5.

Opintojakso koostuu 25 automaattisesti tarkistettavasta pienestä tehtävästä. Lisäksi on lopputehtävä (2,5 op), josta saa lyhyen palautteen ja jonka perusteella saa opintojakson arvosanan (1-5).

Tehtävät arvioidaan kerran kuukaudessa (yleensä kuukauden 16. päivä) poislukien heinäkuu, jolloin tehtävät arvioidaan elokuussa 2023, mutta suoritus päivätään heinäkuulle.

 

Course way of working and time table

Opintojakso suoritetaan itsenäisesti yksilötehtäviä tekemällä.

Course info

Kirjallisuus: Wilson A., Zeithaml V., Bitner M. & Gremler D. 2016. Services Marketing: integrating customer focus across the firm (Third European Edition). New York: McGraw-Hill Education. The e-book version can be read via Janet, there is a link for it, you need to log in with Haka (Jamk login data). https://janet.finna.fi/Record/jamk.993662044506251

Muuta kirjallisuutta ja oppimateriaalia:

Grönroos, C. & Tillman, M. (2020). Palvelujen johtaminen ja markkinointi (5. painos.). Talentum.

Hilliaho, L. & Puolitaival, J. (2015). Ilmiön kaava. Talentum.

Muu opiskelumateriaali (blogikirjoitukset, podcastit, videot, tilastot ja tutkimusraportit).