Spring
Course name Robotization of Services
Course date 23.01.2023 - 31.05.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Helena Ikonen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 08.01.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Robotization of Services

23.01.2023 - 31.05.2023

Course description

Oppimistavoitteet

  • Ymmärrät digitalisaation mukanaan tuomia muutoksia työssä ja yhteiskunnassa
  • Olet tutustunut uusien teknologisten laitteiden ohjelmoinnissa käytettävään logiikkaan
  • Olet tutustunut tekoälyn perusteisiintiedostat digitalisaatioon ja uusien teknologioiden käyttöön littyvän tietosuojan ja -turvan vaatimukset
  • Osaat ottaa huomioon teknologian käyttöön liittyvät eettiset kysymykset

Sisältö

  • Digitalisaatio
  • Johdatus palvelurobotiikkaan
  • Johdatus ohjelmointiin
  • Tekoälyn perusteet
  • Tietoturva ja tietosuoja
  • Eettiset kysymykset

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.