Spring
Course name Robotization of Services
Course date 01.02.2024 - 15.05.2024
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Teacher Helena Ikonen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.11.2023 - 21.01.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Robotization of Services

01.02.2024 - 15.05.2024

Course description

Oppimistavoitteet

  • Ymmärrät digitalisaation mukanaan tuomia muutoksia työssä ja yhteiskunnassa
  • Olet tutustunut uusien teknologisten laitteiden ohjelmoinnissa käytettävään logiikkaan
  • Olet tutustunut tekoälyn perusteisiintiedostat digitalisaatioon ja uusien teknologioiden käyttöön littyvän tietosuojan ja -turvan vaatimukset
  • Osaat ottaa huomioon teknologian käyttöön liittyvät eettiset kysymykset

Sisältö

  • Digitalisaatio
  • Johdatus palvelurobotiikkaan
  • Johdatus ohjelmointiin
  • Tekoälyn perusteet
  • Tietoturva ja tietosuoja
  • Eettiset kysymykset

Assessment criteria

Arviointikriteerit Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan kaikkien tehtävien/tenttien tekeminen sekä materiaalien opiskelu. Oppimistehtävien suorittaminen hyväksytysti ja aikataulussa.

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opiskelu koostuu itsenäisestä materiaaleihin tutustumisesta ja oman osaamisen arvioinneista testeillä ja tentillä. Opintojakson suorittaminen on mahdollista omaan tahtiin. Opintojakson 5 op vastaa 135h opiskelijan työtä

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.