Fall | Full
Course name Service Design
Course date 10.10.2022 - 11.12.2022
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Outi Santaniemi
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 25.09.2022
Implementation plan
Course enrolment info

Service Design

10.10.2022 - 11.12.2022

Course description

Osaamistavoitteet

Opiskelija

 • Ymmärtää palvelumuotoilun keskeisiä käsitteitä
 • Tuntee palvelumuotoilun prosessin ja osaa hyödyntää palvelumuotoilun työkaluja prosessin eri vaiheissa
 • Osaa suunnitella, kehittää ja innovoida palveluja palvelumuotoilun avulla
 • Osaa kerätä tietoa asiakkaiden tarpeista ja hyödyntää asiakasymmärrystä palvelumuotoilussa
 • Ymmärtää kokemuksellisen oppimisen kautta käyttäjälähtöisyyden merkitystä
 • Osaa hyödyntää ryhmää voimavarana suunnittelussa sekä koko ryhmänä että tiimeinä

Sisältö

 • Palvelumuotoilun periaatteet ja terminologia
 • Palvelumuotoilun prosessi
 • Asiakaslähtöinen palveluiden kehittäminen ja uusien palveluiden innovointi
 • Palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja
 • Tiedon visualisointi
 • Palvelumuotoiluprosessin toteuttaminen
 • Osallistuminen palvelumuotoilun prosessiin asiakkaana

Assessment criteria

Arviointiasteikko

hyväksytty-täydennettävä-hylätty

Course way of working and time table

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opintoina. Opintojaksolla tutustutaan palvelumuotoiluun sekä teorian että käytännön kautta. Opintojakson aikana toteutetaan palvelumuotoiluprosessi.

Työskentely tapahtuu sekä itsenäisesti että tiimityöskentelynä. Opiskelu etenee kolmen viikon sykleissä, ja edellyttää etenemistä opintojen aikataulutuksen mukaan. Opintojen laajuus on 5 opintopistettä eli 135 tuntia.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.