Spring | Full
Course name Service Design
Course date 13.03.2023 - 14.05.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Outi Santaniemi
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.12.2022 - 26.02.2023
Implementation plan
Course enrolment info

Service Design

13.03.2023 - 14.05.2023

Course description

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • Ymmärtää palvelumuotoilun keskeisiä käsitteitä
  • Tuntee palvelumuotoilun prosessin ja osaa hyödyntää palvelumuotoilun työkaluja prosessin eri vaiheissa
  • Osaa suunnitella, kehittää ja innovoida palveluja palvelumuotoilun avulla
  • Osaa kerätä tietoa asiakkaiden tarpeista ja hyödyntää asiakasymmärrystä palvelumuotoilussa
  • Ymmärtää kokemuksellisen oppimisen kautta käyttäjälähtöisyyden merkitystä
  • Osaa hyödyntää ryhmää voimavarana suunnittelussa sekä koko ryhmänä että tiimeinä

Sisältö

  • Palvelumuotoilun käsitteet
  • Asiakaslähtöinen palveluiden kehittäminen ja uusien palveluiden innovointi
  • Palvelumuotoilun menetelmiä ja työkaluja
  • Palvelumuotoiluprosessin toteuttaminen

Assessment criteria

Arviointiasteikko hyväksytty-täydennettävä-hylätty

Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää opiskelijan aktiivista osallistumista palvelumuotoiluprosessiin ja hyväksyttyä tehtävien tekemistä annetuissa määräajoissa.

Course way of working and time table

Opintojakso toteutetaan kokonaan verkko-opintoina. Opintojaksolla tutustutaan palvelumuotoiluun sekä teorian että käytännön kautta. Opintojakson aikana toteutetaan palvelumuotoiluprosessi.

Työskentely tapahtuu sekä itsenäisesti että tiimityöskentelynä. Opiskelu edellyttää etenemistä opintojen aikataulutuksen mukaan. Opintojen laajuus on 5 opintopistettä eli 135 tuntia.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.