Spring
Course name Service design and ergonomics in digital services
Course date 13.03.2023 - 05.05.2023
Institution Metropolia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Irma Gerstenmaier
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 26.02.2023
Implementation plan
Enrol

Service design and ergonomics in digital services

13.03.2023 - 05.05.2023

Course description

Tavoite:

Opiskelija

 • Ymmärtää palvelumuotoilun ja ergonomian tietoperustan tuomat hyödyt moniulotteisten sekä verkostomaisten digitaalisten palveluiden käyttäjälähtöisessä suunnittelussa ja kehittämisessä.
 • Tutustuu palvelumuotoiluprosessiin ja yleisimpiin käytettyihin menetelmiin. Tutustuu käyttöliittymä suunnittelussa tarvittavaan ergonomian tietoperustaan.
 • Osaa huomioida digitaalisten palveluiden suunnittelussa ja kehittämisessä käyttäjäkokemuksen, käytettävyyden ja saavutettavuuden.
 • Osaa arvioida digitaalisten palveluiden käytettävyyttä sekä tutustuu yleisimpiin käytettyihin arviointimenetelmiin.
 • Osaa hyödyntää ergonomian tietoperustaa tilasuunnittelussa eli rakennetun ympäristön esteettömyyden näkökulmasta.

Sisältö:

 • Digitalisaatio ja digitaaliset palvelut.
 • Käyttäjälähtöinen suunnittelu.
 • Palvelumuotoiluprosessi ja yleisimmin käytetyt menetelmät.
 • Ergonomian tietoperusta käyttöliittymä suunnittelussa.
 • Käyttäjäkokemus, käytettävyys ja saavutettavuus.
 • Digitaalisten palveluiden käytettävyyden arvioinnissa yleisimmin käytetyt menetelmät.
 • Rakennetun ympäristön esteettömyys

Assessment criteria

Hyväksytty/hylätty

Hyväksyttyyn kokonaisarviointiin vaaditaan kaikkien osioiden hyväksytty suoritus.

Osio 1 Digitaaliset palvelut: Keskustelutehtävä (hyväksytty / hylätty)

Osio 2 Palvelumuotoilu: Yksilötehtävä + vertaispalautteet (hyväksytty / hylätty)

Osio 3 Ergonomia ja esteettömyys: Yksilötehtävä + vertaispalautteet (hyväksytty / hylätty)

Osio 4 Käytettävyys: Yksilötehtävä + vertaispalautteet (hyväksytty / hylätty)

Osio 5 Oman oppimisen pohdinta: Yksilötehtävä (hyväksytty / hylätty)

Course way of working and time table

Orientaatioluento on tallennettu Moodle työtilaan ja voit tutustua siihen valitsemanasi ajankohtana. Toteutus kokonaan Moodle verkko-oppimisympäristössä 13.3. – 5.5.2023.

Osio 1 Digitaaliset palvelut: Keskustelutehtävä 13.3. – 22.3.2023

Osio 2 Palvelumuotoilu: Yksilötehtävä + vertaispalautteet 23.3. – 6.4.2023

Osio 3 Ergonomia ja esteettömyys: Yksilötehtävä + vertaispalautteet 7.4. – 20.4.2023

Osio 4 Käytettävyys: Yksilötehtävä + vertaispalautteet 21.4. – 3.5.2023

Osio 5 Oman oppimisen pohdinta: Yksilötehtävä 4.5. – 5.5.2023

Course info

Opintojakso suoritetaan kokonaan Moodle verkko-oppimisympäristössä aikavälillä 13.3. – 5.5.2023. Tarvitset koko opintojakson ajan tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden. Opintojakso vaatii työskentelyä koko 8 viikon ajan. Tehtävien palautukset ja pienryhmässä tapahtuvat keskustelut ovat ennakkoon aikataulutettu. Varaa aikaa tehtävien tekemiseen heti verkkokurssin ensimmäisellä viikoilla eli vko 11.