Non-stop
Course name Case Management
Course date 15.08.2022 - 16.12.2022
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 4 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Tua Niemelä
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.08.2022 - 13.11.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Case Management

15.08.2022 - 16.12.2022

Course description

Tavoitteet: Opiskelija osaa kuvata palveluohjauksellisen työotteen, sen periaatteet ja prosessit sekä palveluohjauksen erilaisia tasoja ja menetelmiä. Hän osaa tunnistaa palveluohjaajan koordinoivan roolin sekä jäsentää teoriatasolla miten ohjata, neuvoa ja tukea ikäihmistä sekä hänen läheisiään. Hän osaa hyödyntää sekä julkisia, yksityisiä että yhteisöllisiä palveluita ja tukitoimia palveluohjauksessa. Opiskelija ymmärtää ja osaa toteuttaa eettistä ja osallistavaa kirjaamista. Sisältö – palveluohjaus työmenetelmänä – palveluohjaus prosessina – palveluohjaajan rooli – moniammatillisuus ja verkostotyö palveluohjauksessa – erilaiset palveluohjausmallit ja tasot – kirjaaminen palveluohjauksessa

Assessment criteria

Numeerinen arviointi 1-5

Course way of working and time table

Itsenäinen työskentely opiskelijan oman aikataulun mukaan. Oppimistehtävissä haastattelutehtävä, jonka opiskelija sopii itse.

Course enrolment info

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 1.8.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

 

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 1.8.2022 tämän sivun yläosassa.