Spring
Course name Basics of Service Voucher in Social and Health Care
Course date 09.01.2023 - 31.07.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Maria Laukkanen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 30.04.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Basics of Service Voucher in Social and Health Care

09.01.2023 - 31.07.2023

Course description

Osaamistavoitteet

Opintojakson jälkeen

  • Osaat palvelusetelitoiminnan perusperiaatteet ja soveltaa palvelusetelilainsäädäntöä
  • Hallitset palvelusetelitoiminnan keskeiset käsitteet ja niiden väliset suhteet
  • Osaat jäsentää ja arvioida palvelusetelin käyttöä
  • Osaat arvioida asiakkaan asemaa sekä neuvonnan ja ohjauksen merkitystä palveluseteliä käytettäessä
  • Osaat kuvata ja eritellä palvelusetelin käyttöönoton vaiheet

Sisältö

Opintojaksolla tutustutaan palvelusetelitoiminnan perusteisiin ja käyttöön yhtenä sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistapana.

  • Miksi palveluseteliä käytetään
  • Mitä erilaisia palveluseteleitä on olemassa
  • Mitä palvelusetelilainsäädäntö sisältää
  • Miten palveluseteli soveltuu eri asiakasryhmille ja tilanteisiin
  • Mitä palvelusetelitoiminnasta on tiedettävä niin asiakkaana, myöntäjänä kuin yksityisenä palveluntuottajana

Assessment criteria

Arviointiperusteet Opintojakson hyväksytty suorittaminen edellyttää hyväksyttyä tehtävien tekemistä.

Arviointiasteikko Hyväksytty / Hylätty

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opintojakson laajuus on 2 opintopistettä, jolloin opiskelijan työmäärä on 54 tuntia.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.