Non-stop
Course name Assessment of Service Needs
Course date 15.08.2022 - 16.12.2022
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Tua Niemelä
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.08.2022 - 13.11.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Assessment of Service Needs

15.08.2022 - 16.12.2022

Course description

Tavoitteet: Opiskelija osaa kuvata palvelutarpeen arvioinnin tavoitteet ja periaatteet. Hän tietää hoito- ja palvelusuunnitelman laatimisen periaatteita ja menetelmiä. Opiskelija ymmärtää moniammatillisen työn merkityksen palvelutarpeen arvioinnissa. Opiskelija osaa kirjata asiakaslähtöisesti ja määrämuotoisesti yhtenäisellä tavalla. Suomeksi – palvelutarpeen arvioinnin keskeinen lainsäädäntö ja tavoitteet – hoito- ja palvelusuunnitelma – toimintakyvyn arviointimenetelmät – osallisuuden tukeminen – moniammatillisuuden merkitys – sosiaalihuollon määrämuotoinen kirjaaminen

Assessment criteria

Numeerinen arviointi 1-5

Course way of working and time table

Itsenäinen työskentely.

Course info

Osana opintojaksoa suoritetaan THL:n verkkokoulun RAI-arvionnin osa-alueita.

Course enrolment info

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 1.8.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 1.8.2022 tämän sivun yläosassa.