Fall
Course name Banking and Insurance, 5 cr
Course date 05.09.2022 - 30.11.2022
Institution Jyväskylä University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Susanna Luhtinen
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 31.08.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Banking and Insurance, 5 cr

05.09.2022 - 30.11.2022

Course description

Opintojakson tarkoitus Opintojakson suoritettuasi tunnistat ja osaat luetella finanssialan keskeisiä toimijoita ja tulevaisuudennäkymiä. Pystyt antamaan esimerkkejä alaa säätelevästä lainsäädännöstä ja sen valvonnasta. Ymmärrät pankki- ja vakuutusliiketoiminnan keskeiset käsitteet, ansaintalogiikan, tuloksenmuodostumisen ja liiketoimintaympäristön. Tunnet pankkien ja vakuutusyhtiöiden keskeiset toiminnot, työtehtävät sekä tuotteet.

Opintojakson sisältö: Opintojaksolla käsitellään toimialaa ohjaava lainsäädäntö, hyvä pankkitapa, pankin talous ja kannattavuus, pankkipalvelujen myyntityö, maksuvälineet ja järjestelmät, rahoitus sekä omaisuudenhoito- ja sijoituspalvelut. Vakuuttaminen liiketoimintana, vakuutussopimusten merkitys, hyvä vakuutustapa ja vakuuttamisen eettiset periaatteet, vakuuttamiseen liittyvä lainsäädäntö, vakuutuslaitostyypit, vakuutusten markkinointi ja asiakaspalvelu sekä vakuutustuotteet ja sopimukset.

Assessment criteria

0-5

Course way of working and time table

Oppimismenetelmät ovat aktivointi, yksilöllinen työskentely, kirjalliseen materiaaliin tutustuminen, osaamistestit, vuorovaikutus keskustelujen avulla, oppimistehtävät, case-tehtävä ja oppimispäiväkirjan kirjoittaminen. Ohjaus tapahtuu Moodlessa.

Course additional info

Materiaali: Moodlessa oleva materiaali. Suositeltava oheiskirjallisuus: Kontkanen, E., 2015. Pankkitoiminnan käsikirja. Vantaa: Finva. Rantala, J. & Kivisaari E., 2020. Vakuutusoppi. Turenki: Finva.