Spring
Course name Patient and client safety when social and health care is digitized
Course date 15.04.2024 - 26.05.2024
Institution Novia University of Applied Sciences
Course language Swedish
Credits 3 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Terese Österberg
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 02.12.2023 - 31.03.2024
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Patient and client safety when social and health care is digitized

15.04.2024 - 26.05.2024

Course description

Patientsäkerhet idag och imorgon. Välfärdsteknologi som ett verktyg som stöder patient- och klientsäkerheten. Trygghet för patienten och klienten i den digitala världen.

Målgrupp: Social- och hälsovårdsstuderande samt personal inom social- och hälsovård

Prerequisites

Förkunskaper: förkunskapskrav för kursen är genomförd webbutbildning “Patientsäkerhet genom kunskap och färdighet”. Närmare information om den här: portal.potilasturvaportti.fi

 

Assessment criteria

Bedömning: Kursen består av tre delar och varje kursdel innehåller en examination. Första delen examineras genom ett självrättande test och de andra två delarna genom individuella inlämningsuppgifter.

Course way of working and time table

Undervisningsmetod:  Kursen är helt virtuell och allt undervisningsmaterial finns i Moodle.

Tid: En introduktion hålls via Teams fredag 19.4 kl. 9-9.45. Introduktionen bandas och sätts också in i Moodlekursen. Kursen innehåller inbandade föreläsningar, videoklipp, länkar till facklitteratur och olika hemsidor m.m.

Course info

Dator/läsplatta med tillgång till internet.