Summer
Course name Game Education in Youth Work 1
Course date 01.06.2023 - 31.08.2023
Institution HUMAK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Humanities and Education HUB
Teacher Suvi Tuominen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 09.05.2023
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Game Education in Youth Work 1

01.06.2023 - 31.08.2023

Course description

Mitä pelaaminen merkitsee nuorelle? Miksi pelitoimintaa pitäisi järjestää nuorisotyössä? Mitä kaikkea pelikasvatus pitää sisällään? Tule laajentamaan ymmärrystäsi pelikasvatuksen mahdollisuuksista nuorisotyössä!

Pelikasvatus nuorisotyössä 1 tarjoaa monipuolisen näkökulman pelikasvatukseen. Opintojaksolla käydään ensin läpi aihepiiriin liittyvät peruskäsitteet (mm. pelisivistys, pelitoiminta, toksisuus) ja sen jälkeen perehdytään mm. nuorten pelikulttuureihin, pelaavien nuorten hyvinvointiin, vihapuheeseen ja häirintään sekä e-urheiluun.

Opintojaksolla perehdytään pelikasvatukseen ja pelisivistykseen käsitteinä. Lisäksi nuortenpelaamista tarkastellaan yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

Tavoitteet

  • Opiskelija saa valmiuksia toteuttaa pelisivistyksen ohjaamaa pelikasvatustanuorisotyöllisessä pelitoiminnassa.
  • Osaa arvioida kriittisesti omaa tapaa pelikasvattaa sekä omaa suhdetta pelaamiseen ja pelikulttuuriin.
  • Osaa perustella pelikasvatuksen tarpeen, esimerkiksi pelikulttuurin merkityksen nuorille.
  • Ymmärtää pelisivistys keskeiset sisällöt ja hahmottaa sen roolin ohjaamassa pelikasvatusta.
  • Opiskelija saa käsityksen siitä, mikä on ominaista ammatillisessa osaamisessa nuorisotyöllisessä pelitoiminnassa, ja mitä tämä tarkoittaa peilaten ajankohtaisiin nuorisotyön ilmiöihin kuten e-urheiluun ja ikärajoihin.
  • Opiskelija saa valmiuksia työn sanoittamiseen erityisesti työyhteisön osaamisen ja yhteistyön tukemisen näkökulmasta.
  • Opiskelija ymmärtää pelikulttuurissa olevia yhdenvertaisuutta rajoittavia ilmiöitä ja niiden taustaa erityisesti sukupuolten tasa-arvon sekä teknologiataitojen oppimisen näkökulmasta. Opiskelija saa valmiuksia edistää yhdenvertaisuutta nuorisotyöllisessä pelitoiminnassa

Assessment criteria

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty – täydennettävä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan opintojakson kaikkien tehtävien tekeminen ohjeiden mukaisesti.

Course way of working and time table

Opintojakso suoritetaan omaan tahtiin itsenäisesti verkossa. Opintojakson alussa järjestetään reaaliaikainen webinaari (7.6. klo 16.00-18.00), jossa käydään läpi opintojakson suoritusohjeet, luodaan yleiskatsaus opintojaksoon ja aloitetaan perehtyminen pelikasvatukseen.

Opintojakson oppimisympäristö aukeaa 1.6.2023. Kaikki tehtävät tulee olla tehtyinä viimeistään 13.8. Jokainen opiskelija saa sanallisen palautteen kokoavaan tehtäväänsä opintojakson lehtorilta viimeistään 27.8. Opintojakson suoritusmerkintä annetaan elokuun loppuun mennessä.

Opintojakson webinaari

  • 07.06.2023 16.00 – 18.00

Course additional info

Opiskelijapalautetta:

“Opintojakso oli aseteltu, rakennettu ja esitetty selkeästi ja jatkuva palautekierre muiden opiskelijoiden kanssa oli joskus palkitsevaa.”

“Opintojakso oli hyvin suunniteltu, tehtäviä oli sopivasti ja ne oli hyvin jaksotettu luentojen väliin. Tehtävät myös tukivat hyvin luennoilla käytyjä asioita. Kurssin oppimateriaali oli mielenkiintoista ja kivasti oli käytetty videoita ja kirjoitettua materiaalia, jolloin monenlaiset oppijat pystyvät omaksumaan tiedon. Kiitos monipuolisesta, innostavasta ja mielenkiintoisesta kurssista!”

“Kurssiympäristössä oli hyödynnetty intuitiivisesti Moodlen ominaisuuksia, ja tämä teki kurssin sisältöjen ja tehtävien suoritusohjeiden löytämisen vaivattomaksi. Tykkäsin siitä, miten aiheet ja tehtävät oli jaettu selkeästi eri viikoille, se tuki kykyäni suorittaa kurssitehtävät ajallaan ja olla perillä siitä, mistä missäkin webinaarissa puhutaan ja mitä sisältöjä milloinkin tulee olla otettuna haltuun. Osioiden teksteissä oli myös reilusti linkkejä eri tiedonlähteisiin ja resursseihin sekä toimijoiden ja hankkeiden sivuille, tämä tarjosi mahdollisuuden perehtyä kurssin aiheisiin ja pelikasvatuksen kenttään syvällisemmin. Kokonaisuudessaan tämä oli innostava ja hauska opintojakso, kiitos!”

“Pidin erityisesti webinaareista. Kiva, että ne toteutettiin sillä tavalla, että ensin opiskeltiin itse ja sitten syvennettiin webinaarissa. Kurssimateriaalit oli hyviä ja erityisesti pidin kurssille tehdyistä videoista. Aikataulutus oli mielestäni hyvä ja kurssin onnistui hyvin suorittamaan myös työn ohessa.”

“Tehtäviin oli laitettu selkeät deadlinet ja se helpotti omaa etenemistä kun oli väli deadline.”

“Webinaarit ja niiden ohesssa käydyt chattikeskustelut, monipuolinen itseopiskelumateriaali”

“Tehtävät olivat monipuolisia ja mielekkäitä, eikä tarvinnut kirjoitella pitkiä esseitä.”

“Pelikasvatus aiheena ylipäätään on hyvin ajankohtainen. Kurssilla oli hyviä aiheita ja hyviä asiantuntijoita kertomassa niistä.”

“Oli yleisesti ottaen mukava pyöriä spesifin aiheen piirissä hetken aikaa ja keskustella ihmisten kanssa.”

“Vierailevat puhujat kertoivat mielenkiintoisista aiheista. Yhdessä pelaaminen oli parasta! Lopputehtäväkin oli mielenkiintoinen ja kannusti pohtimaan asiaa syvällisesti.”

Course enrolment info

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.

Muistathan ilmoittautua ajoissa! Jälki-ilmoittautumisia ei valitettavasti voida ottaa vastaan.