Summer
Course name Game Education in Youth Work
Course date 01.06.2024 - 31.08.2024
Institution HUMAK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Humanities and Education HUB
Teacher Suvi Tuominen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.03.2024 - 15.04.2024
Enrol
Course enrolment info

Game Education in Youth Work

01.06.2024 - 31.08.2024

Course description

Pelikasvatus nuorisotyössä -opintojaksolla (linkki Humakin verkkokauppaan) käsitellään nuorisotyölliseen pelikasvatukseen liittyviä keskeisiä teemoja, esimerkiksi pelikasvatuksen erilaisia toteutustapoja ja tavoitteellisuutta.

Yhdenvertaisuuden teema kulkee punaisena lankana läpi opintojakson. Kuhunkin aihealueeseen liittyy laadukkaita opiskeltavia materiaaleja (mm. videoita, artikkeleita, oppaita) sekä tehtäviä.

Opintojakson pakollinen kirjallisuus

Tavoitteet 

Opiskelija

 • saa valmiuksia toteuttaa pelisivistyksen ohjaamaa pelikasvatustanuorisotyöllisessä pelitoiminnassa
 • osaa arvioida kriittisesti omaa tapaa pelikasvattaa sekä omaa suhdetta pelaamiseen ja pelikulttuuriin
 • osaa perustella pelikasvatuksen tarpeenesimerkiksi pelikulttuurin merkityksen nuorille
 • ymmärtää pelisivistys keskeiset sisällöt ja hahmottaa sen roolin ohjaamassa pelikasvatusta
 • saa käsityksen siitä, mikä on ominaista ammatillisessa osaamisessa nuorisotyöllisessä pelitoiminnassa, ja mitä tämä tarkoittaa peilaten ajankohtaisiin nuorisotyön ilmiöihin kuten e-urheiluun ja ikärajoihin
 • saa valmiuksia työn sanoittamiseen erityisesti työyhteisön osaamisen ja yhteistyöntukemisen näkökulmasta
 • ymmärtää pelikulttuurissa olevia yhdenvertaisuuttarajoittavia ilmiöitä ja niiden taustaa erityisesti sukupuolten tasa-arvon sekä teknologiataitojen oppimisen näkökulmasta
 • saa valmiuksia edistää yhdenvertaisuutta nuorisotyöllisessä pelitoiminnassa.

Assessment criteria

Opintojakso arvioidaan asteikolla hyväksytty – täydennettävä. Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan opintojakson kaikkien tehtävien tekeminen ohjeiden mukaisesti.

Course way of working and time table

Opintojakso suoritetaan omaan tahtiin itsenäisesti verkossa. Opintojakson alussa järjestetään Zoomissa reaaliaikainen webinaari, jossa käydään läpi opintojakson suoritusohjeet, luodaan yleiskatsaus opintojaksoon ja aloitetaan perehtyminen pelikasvatukseen.

Opintojakson oppimisympäristö aukeaa 03.06.2024. Kaikki tehtävät tulee olla tehtyinä viimeistään 18.08.2024. Opintojakson suoritusmerkintä annetaan elokuun loppuun mennessä.

Course additional info

Opiskelijapalautetta:

“Opintojakso oli aseteltu, rakennettu ja esitetty selkeästi ja jatkuva palautekierre muiden opiskelijoiden kanssa oli joskus palkitsevaa.”

“Opintojakso oli hyvin suunniteltu, tehtäviä oli sopivasti ja ne oli hyvin jaksotettu luentojen väliin. Tehtävät myös tukivat hyvin luennoilla käytyjä asioita. Kurssin oppimateriaali oli mielenkiintoista ja kivasti oli käytetty videoita ja kirjoitettua materiaalia, jolloin monenlaiset oppijat pystyvät omaksumaan tiedon. Kiitos monipuolisesta, innostavasta ja mielenkiintoisesta kurssista!”

“Kurssiympäristössä oli hyödynnetty intuitiivisesti Moodlen ominaisuuksia, ja tämä teki kurssin sisältöjen ja tehtävien suoritusohjeiden löytämisen vaivattomaksi. Tykkäsin siitä, miten aiheet ja tehtävät oli jaettu selkeästi eri viikoille, se tuki kykyäni suorittaa kurssitehtävät ajallaan ja olla perillä siitä, mistä missäkin webinaarissa puhutaan ja mitä sisältöjä milloinkin tulee olla otettuna haltuun. Osioiden teksteissä oli myös reilusti linkkejä eri tiedonlähteisiin ja resursseihin sekä toimijoiden ja hankkeiden sivuille, tämä tarjosi mahdollisuuden perehtyä kurssin aiheisiin ja pelikasvatuksen kenttään syvällisemmin. Kokonaisuudessaan tämä oli innostava ja hauska opintojakso, kiitos!”

“Pidin erityisesti webinaareista. Kiva, että ne toteutettiin sillä tavalla, että ensin opiskeltiin itse ja sitten syvennettiin webinaarissa. Kurssimateriaalit oli hyviä ja erityisesti pidin kurssille tehdyistä videoista. Aikataulutus oli mielestäni hyvä ja kurssin onnistui hyvin suorittamaan myös työn ohessa.”

“Tehtäviin oli laitettu selkeät deadlinet ja se helpotti omaa etenemistä kun oli väli deadline.”

“Webinaarit ja niiden ohesssa käydyt chattikeskustelut, monipuolinen itseopiskelumateriaali”

“Tehtävät olivat monipuolisia ja mielekkäitä, eikä tarvinnut kirjoitella pitkiä esseitä.”

“Pelikasvatus aiheena ylipäätään on hyvin ajankohtainen. Kurssilla oli hyviä aiheita ja hyviä asiantuntijoita kertomassa niistä.”

“Oli yleisesti ottaen mukava pyöriä spesifin aiheen piirissä hetken aikaa ja keskustella ihmisten kanssa.”

“Vierailevat puhujat kertoivat mielenkiintoisista aiheista. Yhdessä pelaaminen oli parasta! Lopputehtäväkin oli mielenkiintoinen ja kannusti pohtimaan asiaa syvällisesti.”

Course enrolment info

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.

 • Lomakkeet ovat avoinna vain ilmoittautumisaikana – muista siis ilmoittautua ajoissa!
 • Täytä sähköpostiosoitteesi huolellisesti.
 • Kun olet lähettänyt lomakkeen, saat vahvistuksen ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. (Tarkista myös roskapostikansio ja ole tarvittaessa yhteydessä sähköpostitse: avoinamk@humak.fi.)
 • Jälki-ilmoittautumisia ei valitettavasti voida ottaa vastaan.

Huom.! Mikäli kotikorkeakoulusi on Centria, HAMK, TAMK, Turun AMK, VAMK or XAMK, käytä ristiinopiskelupalvelua (ripa). Lisätiedot ja tarkemmat ohjeet ilmoittautumiseen saat korkeakoulustasi. 

Ripasta löydät tietoa myös CampusOnline-sivulta.

Pidätämme oikeuden muutoksiin.