Summer | Full
Course name Law of Family- and Inheritance
Course date 15.05.2023 - 15.08.2023
Institution Vaasa University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Iina Högström
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 02.05.2023
Course enrolment info

Law of Family- and Inheritance

15.05.2023 - 15.08.2023

Course description

Osaamistavoitteet:

 • Avioliiton ja muiden parisuhdemuotojen oikeusvaikutukset 
 • Perimysjärjestyksen, pesänselvitys- ja pesänjakomenettelyn 
 • Testamenttiin ja muihin oikeudellisiin asiakirjoihin liittyvän oikeudellisen sääntelyn 
 • Perustiedot lapsioikeudesta 
 • Tunnistaa oikeudenalan tyyppitilanteet ja niihin liittyvät oikeudelliset ongelmat 

Sisältö:

 • Parisuhdeoikeus (sis. avioliitto-oikeus) 
 • Lapsi- ja edunvalvontaoikeus 
 • Perintö- ja testamenttioikeus 

Hyödyt:

 • Kurssin käytyä opiskelija ymmärtää perhe- ja perintöoikeuteen vaikuttavan lainsäädännön ja pystyy soveltamaan sitä käytännössä 
 • Opiskelija oppii perhe- ja perintöoikeudelliset käsitteet ja periaatteet 
 • Opiskelija oppii avioliiton ja muiden parisuhteiden oikeusvaikutukset parisuhteen aikana ja sen purkauduttua 
 • Opiskelija tuntee perimysjärjestyksen sekä muun perintöoikeuteen liittyvän sääntelyn pääpiirteet  
 • Opiskelija tuntee lapsioikeuden keskeisen sääntelyn  
 • Perhe- ja perintöoikeus tulee jokaisella vastaan elämässä, on hyvä tietää sen perusteet 

Prerequisites

Ei edellytä aiempia opintoja.

Assessment criteria

0-5

Course way of working and time table

 • Verkko-opetus 
 • Moodle -alustalla annetut tehtävät 
 • Nauhoitetut luennot, katsottavissa milloin vain

Itsenäisesti omaan tahtiin suoritettava verkkokurssi Moodle-alustalla.

 

Opiskelumateriaali:

 • Opettajan Moodle -alustalla antama materiaali 
 • Voimassa olevat lait 
 • Urpo Kangas: Perhevarallisuusoikeus 
 • Suvianna Hakalehto: Lapsioikeuden perusteet 

Course additional info

Opettajan kesäloman aikana arviointeja ei anneta.

Course enrolment info

Tieto kurssille pääsystä ilmoitetaan ilmoittautumisajan päätyttyä. Ilmoittautuminen suljetaan mahdollisesti ennen ilmoittautumisajan päättymistä, jos kurssipaikat tulevat täyteen. Kurssille on rajattu määrä paikkoja.

 

UPDATE: Opintojakso on täynnä. Ilmoittautuminen avataan mahdollisesti uudelleen huhtikuun puolessa välissä, jos opintojaksolle saadaan lisää kiintiöpaikkoja.