Summer
Course name Basics of perioperative nursing
Course date 29.05.2023 - 31.07.2023
Institution Diakonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Linda Hublin
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 08.05.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Basics of perioperative nursing

29.05.2023 - 31.07.2023

Course description

Tavoitteet

Opiskelija

 • osaa selittää perioperatiivisen potilaan hoidon erityispiirteet ja sairaanhoitajan osaamisvaatimukset
 • osaa ohjata potilasta perioperatiivisen hoidon prosessin eri vaiheissa
 • osaa suunnitella ja toteuttaa perioperatiivisen potilaan hoitoa eri hoitoympäristöissä
 • osaa infektioiden torjunnan ja aseptisen toiminnan perioperatiivisessa hoitoympäristössä
 • osaa arvioida hoitotyön osaamista ja nostaa esille kehittämiskohteita
 • osaa soveltaa näyttöön perustuvaa toimintaa perioperatiivisten potilaiden hoitotyössä

Sisällöt

 • pre-, intra- ja postoperatiivisen potilaan hoidon erityispiirteet, sairaanhoitajan erityisosaamisvaatimukset
 • potilaan pre-, intra- ja postoperatiivinen hoitotyö
 • tietojärjestelmät ja kirjaaminen sekä raportointi
 • infektioiden torjunta ja aseptiikka
 • moniammatillinen yhteistyö
 • näyttöön perustuva hoitotyö perioperatiivisessa hoitotyössä

Prerequisites

Soveltuu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille ja kätilöille osaamisen syventämiseen ja päivittämiseen tai terveysalan amk-opiskelijalle, joka on suorittanut jo omassa tutkinnossaan aiheeseen liittyvät ammatilliset perusopinnot. Opintojakso on sairaanhoitajatutkinnon vaihtoehtoisiin syventäviin opintoihin kuuluva opintojakso, joka edellyttää Kriittisesti sairaan potilaan peruselintoimintojen häiriöiden tunnistaminen ja hoito -opintojakson hyväksyttyä suorittamista.

Assessment criteria

Arviointiasteikko 0-5

Course way of working and time table

Opintojakso alkaa infoluennoilla, jonka jälkeen työskentely jatkuu itsenäisesti verkossa.

Lukujärjestyksen löydät  Diakin lukkarikoneesta.

Course info

Tietokone, webbikamera, mikrofoni.

Course enrolment info

Ammattikorkeakoulun tutkinto-, polku- tai vaihto-opiskelija:

Jotta voimme varmentaa, tilastoida ja rekisteröidä kotikorkeakoulusi, käytäthän ilmoittautuessasi oman kotikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta. Mikäli jostain syystä et käytä kotikorkeakoulusi sähköpostia, muista kirjata kotikorkeakoulusi vahvistusviestissä tulevan linkin kautta vuorokauden kuluessa.

Diakin omat opiskelijat ilmoittautuvat Diakin opintoihin omien ilmoittautumisjärjestelmien ja ajankohtien puitteissa.