Fall
Course name Supporting the development and emotional life of small children
Course date 12.09.2022 - 12.12.2022
Institution LAB University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Humanities and Education HUB, Health and Wellbeing HUB
Teacher Outi Rantatulkkila; Outi Kokko-Muhonen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 05.09.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Supporting the development and emotional life of small children

12.09.2022 - 12.12.2022

Course description

Tavoitteet: Opiskelija osaa:

  • kuvata, havainnoida ja soveltaa tietoa pienen lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta
  • edistää lapsen vuorovaikutus- ja tunnetaitojen kehittymistä, vahvistaa osallisuuden kokemusta
  • nähdä lapsen vahvuuksien kautta ja tunnistaa oman toiminnan vaikutukset lapsen tunnesäätelyssä

Sisältö:

  • pienen lapsen kehityksen ja toiminnanohjauksen sekä tunteiden itsesäätelytaitojen havainnointi ja dokumentointi
  • varhainen vuorovaikutus itsesäätelykehityksen taustalla
  • lähikehityksen vyöhyke
  • lapsen vuorovaikutus- ja tunnetaitojen, sekä itsesäätelyn tukemisen menetelmät
  • osallisuutta ja minäpystyvyyttä tukevat keinot arjessa, monialainen yhteistyö
  • ratkaisukeskeisyyteen ja positiiviseen kasvatukseen sekä vahvuuksiin perustuva vuorovaikutus

Assessment criteria

Hyväksytty/hylätty

Course way of working and time table

Yksilötehtäviä, jotka tehdään luentotallenteiden ja muun materiaalin pohjalta. Opintojakso suoritetaan oman aikataulun mukaan edeten, syys-joulukuun aikana.  Toteutukseen liittyy yksi vapaaehtoinen ohajustapaaminen verkossa, jolloin opintrojakson molemmat opettajat paikalla.

Course enrolment info

Tutkinto- tai polkuopiskelija:  ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa opiskelijasähköpostiosoitetta (tarkista, että osoite on oikein kirjoitettu), näin saat viestit perille. Hyväksymiskirje ja aloitusohjeet lähetetään ilmoittautuneille ilmoittautumisajan päätyttyä. Kaikki mahtuvat mukaan kurssille.

Avoin AMK: Ilmoittaudu maksulliseen koulutukseen Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta. Hinta 75 €. Hyväksymiskirje lähetetään viimeistään ilmoittautumisajan päätyttyä. Katso peruutusehdot ilmoittautumislomakkeesta.