Non-stop
Course name Basics of Positive Psychology (Master's degree)
Course date 15.09.2023 - 31.07.2024
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Hämäläinen Susanne
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.08.2023 - 30.06.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Basics of Positive Psychology (Master's degree)

15.09.2023 - 31.07.2024

Course description

Opintojaksolla perehdymme positiiviseen psykologian perusteisiin. Positiivisen psykologian merkitys on kasvanut viime vuosien aikana tieteellisessä keskustelussa, työelämässä, opetussuunnitelmissa, koulutusohjelmissa ja mediassa.

  • Johdatus positiiviseen psykologiaan
  • Myönteisyys ja tunnetaidot
  • Vahvuudet
  • Merkityksellinen työ ja elämä
  • Aikaansaaminen ja päämäärien saavuttaminen
  • Elintavat ja kehosta huolehtiminen

Prerequisites

Tämä opintojakso on vain YAMK-opiskelijoille.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: Hyväksytty (S) – Hylätty (0)

Hyväksytty: Opiskelija osaa kuvata ja perustella positiivisen psykologian hyötyjä ja vaikutuksia hyvinvointiin tutkittuun tietoon pohjautuen. Opiskelija osaa hyödyntää erilaisia positiivisen psykologian interventioita ja harjoituksia sekä soveltaa oppeja työelämän tilanteissa sekä kehittämisessä. Opiskelija reflektoi ja arvioi kriittisesti omaa tavoitteellista jatkuvan oppimisen polkuaan. Hylätty: Osaamistavoitteet eivät täyty.

Course way of working and time table

100% verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen verkko-opetukseen, verkko-oppimistehtävät ja -keskustelut, itsenäinen harjoittelu (Mielenhuolto), kirjallisuuteen tutustuminen ja kirjareflektio, itsearviointi. Opiskelu on aikaan ja paikkaan sitomatonta.

Course info

Oppimateriaali on Moodlessa, joka avataan viikko ennen opintojakson alkua.

Course enrolment info

Opinnot ovat maksuttomia CampusOnline -opiskelijoille eli läsnäoleviksi ilmoittautuneille suomalaisten ammattikorkeakoulujen tutkinto-opiskelijoille ja ammattikorkeakoulujen tutkinto-opintojen polku- ja vaihto-opiskelijoille.

Avoimen amk:n opiskelijoille opintomaksu on 75 euroa.