Spring
Course name Professional English for Nursing and Health Care
Course date 16.01.2023 - 28.02.2023
Institution Tampere University of Applied Sciences
Course language English
Credits 3 ECTS credit

Field Languages and Communication HUB, Health and Wellbeing HUB
Teacher Minna Metsäportti
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 09.01.2023
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Professional English for Nursing and Health Care

16.01.2023 - 28.02.2023

Course description

Professional English for Nursing -kurssilla keskitytään keskeisiin viestintätilanteisiin sairaanhoitajan (tai muun terveydenhuoltoalan ammattilaisen) ja potilaan välillä. Kurssilla opiskellaan runsaasti jokapäiväiseen hoitotyöhön liittyvää terminologiaa. Opiskelijoilla on myös tarvittaessa mahdollisuus keskittyä oman erikoisalansa sisältöihin (esim. kätilöt, ensihoitajat, terveydenhoitajat).

Professional English for Nursing -course focuses on communication between a nurse (or other health care provider) and a patient.  

Course way of working and time table

Kurssi toteutuu tuniMoodle -oppimisympäristössä itsenäisenä sekä yhteistoiminnallisena opiskeluna (Moodlen aktiviteetit: keskustelualueet, H5P; Flinga, GoogleDocs, Padlet ym.)

Course enrolment info

Opintojaksolle hyväksytään opiskelijat ilmoittautumisjärjestyksessä.

Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta.

TAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat TAMKin opintojaksoille Pakin kautta.