Non-stop
Course name Project Management Software
Course date 12.02.2020 - 31.12.2025
Institution Metropolia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Technology HUB, Business HUB, Entrepreneurship HUB
Teacher Virve Prami
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 12.02.2020 - 31.12.2024
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Project Management Software

12.02.2020 - 31.12.2025

Course description

Opintojakson suoritettuaan opiskelija osaa:

 • Hyödyntää erästä projektihallinnan ohjelmistoa projektien mallinnuksessa ja ajoituksessa
 • Projektihallinnan paradigman
 • Opiskelija osaa kehittyneitä toimintoja, muun muassa
  • makroja
  • yhteydet ohjelmistosta muihin ohhjelmistoihin
  • osaa jakaa tehtäviä ja asettaa oikeuksia.

Sisältö

 • Opetellaan muodostamaan projekti ja tutustutaan käyttöliittymään
 • Projektin skedulointi
 • Projektin tulostaminen
 • Taskien asettaminen projektitiimiläisille ja oikeuksien jakaminen
 • Raporttien tekeminen
 • Yhteydet muihin ohjelmistoihin
 • Makrojen tekemistä
 • Useiden projektien hallinta

Prerequisites

Ei ole.

Assessment criteria

Kurssi arvioidaan asteikolla Hyväksytty/Hylätty sen jälkeen kun opiskelija on tehnyt kurssiin liittyvät harjoitustehvät sekä loppukokeen.

Course way of working and time table

Kurssi on 100% itsenäisesti suoritettava verkkokurssi jolle voi ilmoittautua ja jonka voi aloittaa itselle sopivana ajankohtana. Kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin.

Työympäristö Harjoitukset ja käytännön opiskelu tehdään Microsoft Project  -ohjelmistolla. Se voidaan ladata Metropolian mcp.metropolia.fi-sivustolta. Toinen vaihtoehto on käyttää ilmaista kokeiluversiota, joka on ladattavissa Microsoftin sivuilta.

Asenna MS Project omalle koneellesi ennen kurssin aloittamista.

Teoria Kurssin teoria opiskellaan omaan tahtiin kurssikirjan ja projektioppaiden avulla.

Harjoitukset Kurssin harjoitukset tehdään omalla työasemalla. Harjoituksista palautetaan tulostiedostot.

Course info

Microsoft Project -kurssilla käydään läpi käytännönläheisellä tavalla vaiheet alustavasta suunnittelusta, aikataulutuksesta, resurssien kiinnittämisestä aina budjetteihin, raportointiin ja seurantaan.

Course enrolment info

 • Kurssilla ei ole kurssikiintiötä joten kaikki halukkaat pääsevät suorittamaan sen.
 • Kurssi on 100% netin kautta itsenäisesti suoritettava kurssi.
 • Kurssin suorittamisen voi aloittaa heti ilmoittautumisen jälkeen itselle sopivana ajankohtana.
 • Kurssin voi suorittaa täysin omaan tahtiin.
 • Kurssisuorituksia kirjataan sitä mukaan kun opiskelijat saavat suorituksensa tehtyä.