Summer
Course name Basics of Project Management
Course date 01.06.2023 - 31.07.2023
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Beata Taijala
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 14.04.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Basics of Project Management

01.06.2023 - 31.07.2023

Course description

Tavoitteet

Opiskelija osaa

 • selittää projektityyppisen työskentelyn luonteen sekä sen, milloin projektityöskentelymalli on tarpeellinen
 • esitellä perustiedot ja -valmiudet, joiden perusteella hän voi osallistua projektityöhön sekä projektien suunnitteluun.
 • selittää projektiin liittyvät käsitteet, projektisuunnitelman sisällön, projektin aikasuunnittelun ja projektin ohjaamisen (elinkaari).
 • esitellä projektisyklin eri vaiheisiin liittyvät tehtävät

Sisältö

 • projektitoiminnan käsitteet ja toimintatavat
 • projektin vaiheet ja prosessi
 • projektisuunnitelma (aika-, resurssi- ja kustannussuunnittelu)
 • projektiorganisaatio ja sidosryhmät
 • projektin muutokset, riskit ja ongelmat
 • projektiviestintä ja raportointi
 • projektin päättäminen

Prerequisites

Ei edeltäviä opintoja

Assessment criteria

Numeerinen arviointi 1-5. Arviointi perustuu vaihtoehtokysymyksistä koostuvaan Moodletenttiin. Tentin läpäisy edellyttää 50 % suoritustasoa, muuten arvosanojen rajat ovat seuraavat:

 • alle 50 % = Hylätty
 • väh. 50 % =1
 • väh. 60 % =2
 • väh. 70 % =3
 • väh. 80%=4
 • väh. 90 % = 5

Arviointi elokuun 2023 aikana. Suorituspäiväksi merkitään 31.7.2023.

Course way of working and time table

Kurssin voi suorittaa omaan tahtiinsa kesä-heinäkuun 2023 aikana. (Teemat aukeavat 1.6.2023). Kurssi etenee teemoittain. Jokainen teema sisältää lyhyen tekstin, mahdollisesti joitakin asiaan liittyviä videoklippejä ja teeman “lopputestin”. Teemoja on kaikkiaan kahdeksan (8). Teemojen osaamis-/lopputestejä voi yrittää rajattoman monta kertaa, mutta toisen ja sitä seuraavien yrityskertojen välillä joutuu odottamaan 2 tuntia. Seuraavaan teemaan pääsee vain suoritettuaan edellisen osaamistestin hyväksytysti. Hyväksytty suoritus edellyttää teemasta riippuen 80-100% suoritustasoa. Kun kaikki teemat on suoritettu hyväksytysti, pääsee tekemään kurssin arvosanan määrittävän lopputentin. Sen tenttikysymykset käsittelevät kaikkia kurssin teemoja.

Course info

Nettiyhteys, HAKA-tunnukset, Moodlen käyttö

Course enrolment info

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 13.3.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 13.3.2023 tämän sivun yläosassa.

 

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 13th March at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).