Non-stop
Course name Projects and financial planning
Course date 01.09.2022 - 31.07.2023
Institution HUMAK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Jenny Honka
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 22.05.2023
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Projects and financial planning

01.09.2022 - 31.07.2023

Course description

Projektit ja talous -opintojakso on sinulle, mikäli kaipaat projektimaista otetta työhösi tai projektinhallinnan perusteiden osaamista. Opintojaksolla selvität, miten projekteja suunnitellaan, budjetoidaan ja miten niihin haetaan rahoitusta. Lisäksi hahmotat, minkälaista projektimainen työ on omalla alallasi, mitä vaiheita projektin toteutukseen liittyy ja mitä osaamista ja työkaluja projektityö sinulta edellyttää.

Opintojakso soveltuu kaikille vasta projektitoimintaan perehtyville osallistujille, jotka kykenevät itsenäiseen verkko-opiskeluun. Opintojaksolla on hieno mahdollisuus verkostoitua tulevaisuuden tekijöiden kesken!

Opintojakson sisältö

 • Projektisuunnitelma ja -hallinta
 • Projektin talous
 • Projektityö ja -työkalut
 • Projektin viestintä ja vaikuttavuuden arviointi

Tavoitteet: Opiskelija

 • Ymmärtää projektien merkityksen oman alansa toimintakentällä
 • Ymmärtää projektin toteutuksen vaiheet
 • Osaa laatia projektille realistisen talousarvion
 • Tuntee projektien erilaisia rahoitusmuotoja
 • Osaa käyttää projektinhallinnan työkaluja

Assessment criteria

Opintojakso arvioidaan asteikolla suoritettu-täydennettävä.

Course way of working and time table

Opintojakso suoritetaan omaan tahtiin verkossa. Opintojakso koostuu erilaisista verkkomateriaaleista ja tehtävistä (yksilö- ja pienryhmätehtäviä). Kaikki opintojaksolla tarvittava materiaali (videot, blogit yms.) löytyy Hoodle-alustalta sähköisessä muodossa.

Noin kerran kuukaudessa järjestetään verkkowebinaari, joka pohjautuu monialaiselle yhteistyöskentelylle.

Webinaarien aikataulut:

 • 12.09.2022 09.00 – 11.30
 • 13.10.2022 09.00 – 11.30
 • 18.11.2022 09.00 – 11.30
 • 16.01.2023 09.00 – 11.30
 • 16.02.2023 09.00 – 11.30
 • 13.03.2023 09.00 – 11.30
 • 18.04.2023 09.00 – 11.30
 • 07.06.2023 14.00 – 15.30

Course enrolment info

Non-stop-opintojaksoilla ilmoittautumiset käsitellään mahdollisimman pian, viimeistään kahden viikon kuluessa ilmoittautumisesta. Kun ilmoittautuminen on käsitelty, saat sähköpostitse kirjautumisohjeet Humakin järjestelmiin. Löydät opintojakson suoritusohjeet verkko-oppimisympäristöstä.

Humakin ohjeita CampusOnline -opiskelijoille löydät Opiskelijan oppaasta.