Fall
Course name Process industry side streams
Course date 15.09.2022 - 16.12.2022
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 28.08.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Process industry side streams

15.09.2022 - 16.12.2022

Course description

Tavoitteet:  Opintokokonaisuudessa perehdytään case-esimerkein kiertotalouden käytännön ratkaisuihin prosessi- ja kemianteollisuudessa. Tavoitteena on esitellä monipuolisesti erilaisia esimerkkejä siitä, kuinka teollisuudessa syntyviä sivu- ja jätevirtoja voidaan hyödyntää. Käytännön esimerkkien avulla tutustutaan taustalla olevaan kemiaan ja tekniikkaan sekä esitellään kaupallisia toteutuksia. Sisältö: Kurssilla käydään lävitse seuraavat teemat: Hiilidioksidin talteenotto savukaasuista ja hyödyntäminen raaka-aineena Metsäteollisuuden puhdistamolietteiden käsittely ja hyödyntäminen KIP-synenergiat, Kokkola Ligniinin talteenotto ja hyödyntäminen ja biopolttoaineiden tuotannossa Kattohuovan kierrätys, ”end of waste”

Prerequisites

Assessment criteria

Kurssilla tehdään harjoitustöitä, jotka on saatava lävitse ja tentti, joka määrittelee kurssin arvosanan.

Kurssi arvioidaan asteikolla 0 – 5. Kurssilla tehdään harjoitustöitä, jotka on saatava lävitse ja tentti, joka määrittelee kurssin arvosanan.

Course way of working and time table

Kurssin opintojakoalustalla jaetaan oppimismateriaali.