Non-stop
Course name Wearable Technology in Measuring Functioning
Course date 09.01.2023 - 31.07.2023
Institution Arcada University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Thomas Hellstén
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 09.01.2023 - 20.06.2023
Enrol

Wearable Technology in Measuring Functioning

09.01.2023 - 31.07.2023

Course description

Opiskelija osaa

  • kriittisesti tarkastella puettavan teknologian periaatteita ja tutkimusmenetelmiä
  • soveltaa näitä periaatteita käytännössä yksilön toimintakyvyn mittaamisessa, analysoinnissa ja arvioinnissa

Assessment criteria

MOOC arvioidaan hyväksytty/hylätty.

Hyväksytty suoritus edellyttää, että olet tehnyt kaikki palautettavat tehtävät sekä olet tehnyt kaikki testit hyväksytysti.

Course way of working and time table

  • Itsenäisesti ja omaan tahtiin opiskeltava MOOC 9.1-31.7.2023
  • Opintokokonaisuudessa on viisi tehtävää, jotka sisältävät luentoja, artikkeleita ja käytännön harjoitteita. Jokaisen tehtävän jälkeen suoritat hyväksytysti niitä koskevat oppimistehtävät. Tehtävät tulee tehdä järjestyksessä 1-5.
  • Opiskeltuasi tämän kokonaisuudet osaat ja hallitset puettavan teknologian teoreettiset ja käytännön taidot yksilön terveyden ja toimintakyvyn mittaamisessa ja arvioinnissa.
  • MOOC on 2 op eli 54 tuntia työskentelyä.