Spring
Course name Augmentative communication methods and other methods
Course date 01.04.2024 - 05.05.2024
Institution Diakonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Sonja Heinonen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.12.2023 - 11.03.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Augmentative communication methods and other methods

01.04.2024 - 05.05.2024

Course description

Tavoitteet:

Opiskelija

  • tuntee vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät
  • tunnistaa hyvinvointiteknologian ja älyteknologian osa-alueita ja niiden sovellusten hyödyntämisen mahdollisuuksia vammaispalveluissa
  • osaa käyttää yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja voimavaroja vahvistavia työskentelytapoja asiakkaiden ja heidän läheistensä kanssa tehtävässä työssä
  • osaa soveltaa luovia ja toiminnallisia menetelmiä asiakastyössä

Sisältö:

  • vaihtoehtoiset kommunikaatiomenetelmät
  • hyvinvointiteknologian ja älyteknologian sovellukset vammaistyössä
  • yhdenvertaisuutta, osallisuutta ja voimavaroja vahvistavat työskentelytavat
  • luovat ja toiminnalliset menetelmät

Prerequisites

Osallistuminen ei edellytä erityisiä pohjatietoja aiheesta.

Assessment criteria

0-5

Course way of working and time table

Opintojakso toteutuu verkossa Diakle- oppimisympäristössä.

Course enrolment info

Ammattikorkeakoulun tutkinto-, polku- tai vaihto-opiskelija:

Jotta voimme varmentaa, tilastoida ja rekisteröidä kotikorkeakoulusi, käytäthän ilmoittautuessasi oman kotikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta. Mikäli jostain syystä et käytä kotikorkeakoulusi sähköpostia, muista kirjata kotikorkeakoulusi vahvistusviestissä tulevan linkin kautta vuorokauden kuluessa.

Diakin omat opiskelijat ilmoittautuvat Diakin opintoihin omien ilmoittautumisjärjestelmien ja ajankohtien puitteissa.