Summer
Course name Introduction to Wood Procurement
Course date 01.06.2023 - 31.07.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Nature and Environment HUB
Teacher Jyry Eronen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 14.05.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Introduction to Wood Procurement

01.06.2023 - 31.07.2023

Course description

Osaamistavoitteet

Opiskelija

  • tuntee puunhankintaa käsittelevän termistön sekä erilaiset aines- ja energiapuun korjuumenetelmät ja kaluston
  • tuntee myös puuhankinnan käytännön toteutuksen sekä puunkorjuun suunnittelun perusteet
  • ymmärtää puunhankinnan kokonaisuuden osana metsäsektoria

Sisältö

  • Puunhankinnan käsitteet ja termistö
  • Puunkorjuussa sekä kuljetuksessa käytettävät koneet ja laitteet
  • Puunkorjuumenetelmät kasvatus- ja uudistushakkuilla
  • Puunkorjuun suunnittelun perusteet
  • Metsäteollisuuden puunhankinta Suomessa

Assessment criteria

Arviointi kurssilla tehtävän esseen perusteella. Arviointi asteikolla 1-5.

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.