Non-stop
Course name Programming in Python
Course date 01.01.2023 - 31.07.2023
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Technology HUB
Teacher Kinnunen Jukka
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 30.04.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Programming in Python

01.01.2023 - 31.07.2023

Course description

Tavoitteet

  • Osaat asentaa Python-kehitysympäristön tietokoneeseen
  • Osaat suunnitella ja toteuttaa Python-kielisiä ohjelmia
  • Pystyt lukemaan muiden kirjoittamia Python-kielisiä ohjelmia
  • Osaat soveltaa Python-kielen rakenteita tehokkaasti
  • Tunnet tärkeimpiä Python-kirjastoja ja osaat käyttää niitä
  • Tunnistat millaisten tehtävien ratkaisemiseen Python-kieli soveltuu ja mitkä ovat kielen heikkoudet

Prerequisites

Ohjelmointitaito jollain ohjelmointikielellä sekä olio-ohjelmoinnin perusteet

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0 – 5

Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin ja tenttiin.

Course way of working and time table

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

  • Verkko-opintojaksolle osallistuminen, aktiivinen osallistuminen: harjoitustehtävien ja viikkotehtävien tekeminen
  • Itsenäinen opiskelu: verkkoluentojen käyttö ja aineistoihin perehtyminen, tentti