Summer | Full
Course name Financial Mathematics
Course date 08.05.2023 - 11.06.2023
Institution Oulu University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 4 ECTS credit

Field Business HUB
Teacher Sanna Rönkkö
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 01.05.2023
Implementation plan
Course enrolment info

Financial Mathematics

08.05.2023 - 11.06.2023

Course description

Tavoitteet:

Opiskelija ymmärtää yksinkertaisen ja koronkorkolaskun välisen eron. Opiskelija osaa laskea koronkorkolaskuja ja sen sovelluksia. Opiskelija perehtyy eri rahoitusvaihtoehtoihin sekä niiden välisiin edullisuusvertailuihin. Osaa tehdä investointilaskelmia sekä osaa tulkita eri menetelmien antamia tuloksia ja osaa tehdä vertailuja niiden välillä. Osaa laskea lainalaskelmia eri luoton lyhennystavoilla ja tehdä vertailuja ja analysoida tuloksia. Ymmärtää efektiivisen korkokannan käyttötarkoituksen ja merkityksen rahoituslaskelmissa. Osaa soveltaa ja käyttää apuna taulukkolaskentaohjelmaa rahoitusmatematiikassa.

Sisältö:

Koronkorkolasku, sarjat, jaksolliset suoritukset ja sen sovellukset. Investointilaskelmat: nykyarvomenetelmä, sisäisen korkokannan menetelmä ja annuiteettimenetelmä. Lainat: annuiteettilaina ja tasalyhennyslaina. Effektiivinen korkokanta. Taulukkolaskentaohjelma.

Prerequisites

Talousmatematiikan perusteet.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0-5.

 

Course way of working and time table

Luennot (zoomissa; opetus tallennetaan), laskuharjoitukset laskimen avulla sekä taulukkolaskentaohjelmalla (Excel).

Opintojakson toteutusaika: 8.5.-11.6.2023

Course info

Oppimateriaali:

Kirja: Saaranen, Kolttola, Pösö: Liike-elämän matematiikka (13. uudistettu painos tai 11.-12. painos)

Moodlessa oleva lisämateriaali

Course enrolment info

Ilmoittautuminen avautuu 13.3. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille, ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (“Ilmoittaudu”). Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.