Spring
Course name Life Cycle Assessment (LCA) Basic Principles
Course date 10.01.2023 - 31.05.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Ville Mertanen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 30.04.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Life Cycle Assessment (LCA) Basic Principles

10.01.2023 - 31.05.2023

Course description

Osaamistavoitteet

  • Opiskelija saa opintojaksolla perusteet rakennusten hiilitaselaskennasta, voimaan tulossa olevista määräyksistä sekä niiden vaikutuksista
  • Opiskelija osaa vähähiilisen laskennan käsitteistön sekä ymmärtää taustat, miksi hiilitaselaskentaa tehdään
  • Opintojakson suoritettuaan opiskelija tietää perusteet yksittäisen tuotteen hiilijalanjäljen laskennasta (EPD) ja osaa tehdä yksinkertaisesta rakennuksesta taulukkolaskentaohjelmalla hiilitaselaskelman

Sisältö

  • Ilmastonmuutos ja rakentaminen
  • Uudistuva lainsäädäntö
  • Tuotteen EPD
  • Rakentamisen hiilijalanjälki ja siihen vaikuttaminen
  • Hiilitaselaskelmien tekeminen

Prerequisites

Tausta-aineistosta iso osa on englanninkielistä. Muuten aiempi osaaminen ei ole välttämätöntä.

Assessment criteria

Arviointiasteikko

Hyväksytty / Hylätty

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.