Non-stop
Course name Building Materials
Course date 28.08.2023 - 28.07.2024
Institution Oulu University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Jarmo Erho
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 14.08.2023 - 01.07.2024
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Building Materials

28.08.2023 - 28.07.2024

Course description

Tavoitteet:

Opiskelija osaa yleiset rakentamisessa käytettävät materiaalit ja tuoteryhmät, niiden tärkeimmät ominaisuudet, soveltuvuuden erilaisiin käyttökohteisiin sekä materiaalien terveys- ja ympäristövaikutukset.

Opiskelija tuntee materiaalitekniikan peruskäsitteet sekä eri tuoteryhmiin kuuluvien rakennusmateriaalien valmistuksen, koostumuksen ja ominaisuudet suunnittelun, rakennustyön, käytön ja säilyvyyden kannalta.

Sisältö: 

Tärkeimmät rakentamisessa käytettävät materiaalit ja tuotteet, tuotteiden valmistus, ominaisuudet, kemiallinen ja fysikaalinen käyttäytyminen ja käyttö, sekä näiden terveys- ja ympäristövaikutukset.

Materiaalien ajasta riippuvat ominaisuudet, ilman ja kosteuden läpäisy, lämmönjohtavuus ja kosteuden vaikutus materiaaleihin. Valmistuksen ympäristövaikutukset.

Materiaalikohtainen käsittely, betoni, puu ja sen jalosteet, teräs ja muut metallimateriaalit, rakennuskivet, laastit, tasoitteet, maalit, kosteus- ja lämpöeristeet.

Prerequisites

Ei esitietovaatimuksia.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: o-5, osatenttien keskiarvo.

Course way of working and time table

Nonstop verkkokurssi Moodlessa. Kurssi on kokonaan itsenäistä työskentelyä, sisältäen tentit ja tehtävät kurssialustalla.

Opintojaksolle ilmoittautuneet saavat lisätiedot ilmoittautumisen vahvistusviestissä (tarkistathan tarvittaessa myös roskapostikansion).

Course info

Sisällön jaksotus:

 1. Puu ja sen jalosteet
 2. Luonnonkivet
 3. Tiilet, laastit ja kevytsoraharkot
 4. Betoni
 5. Teräs ja rautatuotteet
 6. Lämmöneristeet
 7. Kupari
 8. Alumiini
 9. Lasi
 10. Kipsi
 11. Bitumi
 12. Muovit
 13. Maalit ja lakat

Course enrolment info

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 14.8.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (“Ilmoittaudu”). Ilmoittautumisessa on käytettävä oman ammattikorkeakoulun sähköpostiosoitetta. Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin, josta löydät lisätietoja. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.