Non-stop
Course name Fundamentals of construction economy
Course date 08.02.2023 - 31.07.2023
Institution LAB University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Technology HUB
Teacher Saku Syngelmä
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 08.02.2023 - 19.06.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Fundamentals of construction economy

08.02.2023 - 31.07.2023

Course description

Opintojakson osaamistavoitteet:
 • Opiskelija tuntee erilaisten rakennushankkeiden elinkaaren, tietää rakennushankkeen osapuolet sekä niiden tehtävät ja vastuut, tietää suunnittelun vaiheet, tietää työmaan aikataulumuodot ja tasot.
 • Opiskelija tuntee rakennusalan työturvallisuutta koskevat keskeiset säädökset. Opiskelija tuntee eri osapuolten vastuut ja tehtävät.
 • Opiskelija ymmärtää rakentamisen osana yhteiskunnan toimintaa.

Sisältö:

Rakennustalouden perusteet on yleiskatsaus rakennustalouden perusasioista. Kurssin suoritettuaan opiskelija tietää:

 • rakentamisen yhteiskunnallisen merkityksen
 • rakennushankkeen elinkaaren
 • rakennushankkeen osapuolet, tehtävät ja vastuut
 • työmaahenkilöstön
 • työmaan aikataulumuodot ja tasot
 • kustannuslaskentamenettelyt
 • rakennustyömaan työturvallisuuden perusteet
 • kestävän kehityksen roolin rakennusalalla

Prerequisites

Ei edellytä aiempaa osaamista opiskelijalta

Assessment criteria

1-5

Course way of working and time table

Kurssi on aikaan ja paikkaan sitomaton. Voit edetä oman aikataulun mukaisesti. Opiskelijoiden pitää suorittaa kaikki sisältö ja tentti onnistuneesti. Arviointi pohjautuu kurssin lopussa olevasta tentistä saatuihin pisteisiin.

Course enrolment info

Tutkinto- tai polkuopiskelija: ilmoittautuu Ilmoittaudu -linkin kautta. Käytä ilmoittautumisessa oikeaa opiskelijasähköpostiosoitetta, näin saat viestit perille. Saat heti ilmoittatumisen jälkeen automaattisesti aloitusohjeet. Säilytä ohjeet, muita ohjeita ei enää tule. Mikäli et saa ohjeita (tarkista myös roskaposti), sposti on virheellinen. Älä tee tuplailmoittautumista, vaan ota yhteys campusonline@lab.fi.

Avoin AMK: Ilmoittaudu Avoin AMK ilmoittautuminen -linkin kautta, ilmoittautuminen ohjataan LABin verkkokauppaan. Hinta 45 €.  Aloitusohjeet saat noin viikon sisällä ilmoittautumisesta.