Fall
Course name French 1
Course date 12.09.2022 - 16.12.2022
Institution Satakunta University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Languages and Communication HUB
Teacher Henna Tiittanen
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 30.08.2022
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

French 1

12.09.2022 - 16.12.2022

Course description

Sisältö

Kohteliaisuusfraasit. Itsestä, perheestä ja omasta maasta kertominen. Opiskelusta, vapaa-ajasta ja ammatista keskusteleminen. Matkustaminen ja opastustilanteet. Asioiminen kahvilassa, ravintolassa, ostoksilla. Puhelin- ja sähköpostiviestintä.

Tavoitteet

Opiskelija selviytyy ranskan kielellä tavallisimmissa sosiaalisissa tilanteissa. Opiskelija osaa lausua ranskan äänteet ja hallitsee intonaation perusteet. Opiskelija ymmärtää ja tuottaa lyhyitä tekstejä tutuista aihepiireistä. Opiskelija omaa riittävän yleiskielen sanavaraston ja oppii kielen rakenteen perusteita. Opiskelija tuntee maan ja kulttuurin tapoja.Tavoitetaso A1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla. Syntyvän osaamisen luokitus: perusosaaminen

Assessment criteria

Arviointiasteikko 1-5.

Course way of working and time table

Mitoitus: Opintojakso on laajuudeltaan 3 op ja se edellyttää 80 tuntia opiskelijan työtä.

– kontaktitunnit 12 x 3h (tekstejä, suullisia ja kirjallisia harjoituksia)

– kotitehtävät ja itsenäiset kirjalliset tehtävät 24h

– suulliset videotehtävät 34h

Course additional info

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-tunnusten rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöä. SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Course enrolment info

Tälle opintojaksolle on rajattu määrä paikkoja. E-lomakkeen ilmoittaudun -osiossa näet, onko opintojaksolle paikkoja jäljellä. Jos paikat ovat täynnä, alasvetovalikossa näkyy opintojakson nimen perässä suluissa varasija + nro (esim. varasija 1).  SAMK-tunnusten rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.