Fall
Course name French for beginners 1
Course date 03.09.2024 - 10.12.2024
Institution Jyväskylä University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Languages and Communication HUB
Teacher Jenni Riipinen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.08.2024 - 25.08.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

French for beginners 1

03.09.2024 - 10.12.2024

Course description

TAVOITTEET:

Opintojakson tarkoitus: Tutustut Ranskan kielen alkeisiin sekä ranskankielisten maiden kulttuuriin. Käytyäsi kurssin ymmärrät ja hallitset ranskan kielen perusteita ja sanastoa ja pystyt käyttämään korrektia ranskan kieltä helpohkoissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa. Hallitset ranskan kielen tavallisimmat kohteliaisuusfraasit ja osaat toimia kulttuurin mukaisten normien edellyttämällä tavalla. Lisäksi ymmärrät Suomen ja Ranskan välisiä kulttuurieroja.

Opintojakson osaamiset: Kurssi kehittää ja antaa valmiuksia toimia ja työskennellä kansainvälisissä ja monikulttuurisissa toimintaympäristöissä.

Opintojakson osaamistavoite: Osaat toimia yksinkertaisissa ja rutiininomaisissa puhetilanteissa, vaikka ääntämisongelmat ja tauot puheessa voivat vaikeuttaa viestin välitystä. Ymmärrät pääasiat helposta tekstistä. Pystyt kirjoittamaan yksinkertaisen perustason tekstin hyödyntämällä opintojaksolla oppimaasi sanastoa ja rakenteita. Ymmärrät kotimaasi ja Ranskan välisiä kulttuurieroja.

 

SISÄLTÖ:

Kurssilla opit hallitsemaan tavanomaisissa arkielämän vuorovaikutustilanteissa tarvittavia kirjallisen ja suullisen ranskan kielen taitoja, sekä ranskalaisen kulttuurin ominaispiirteitä:

Ääntäminen

Viestintä: Itsestä kertominen, tervehtiminen, esittäytyminen, kieliä ja kansallisuuksia, kohteliaisuusfraaseja, ravintolasanastoa, perhesuhteet, tapaamisen sopiminen, tien kysyminen, yksinkertaiset ostostilanteet, sää

Kielioppi: Persoonapronominit ja niiden painolliset muodot, omistuspronominit, lukusanat, sanan suku ja artikkelit, myönteinen ja kielteinen preesenslause, kysymysten muodostus, epäsäännöllisten ja säännöllisten verbien preesens

Kulttuurituntemus: ranskalaisen kulttuurin ominaispiirteet sekä ranskalainen viestintäkulttuuri, Ranskan maatuntemus

Prerequisites

Kurssi sopii kaikille, jotka haluavat tutustua ranskan kieleen ja oppia sen alkeet tehokkaasti. Kurssi ei vaadi edeltävää osaamista.

Assessment criteria

Hyväksytty: Ymmärrät hitaasta ja selkeästä puheesta perustason ilmauksia. Hallitset yksinkertaisen ja rutiininomaisen puhetilanteen, vaikka ääntämisongelmat ja tauot puheessa voivat vaikeuttaa viestin välitystä. Tunnistat tutut asiat helposta tekstistä. Pystyt kirjoittamaan yksinkertaisen perustason tekstin. Sanaston ja kielen rakenteiden käytössä saattaa olla vielä puutteita.

Suoritat opintojaksoon kuuluvat oppimistehtävät ja tentit hyväksytysti.

Hylätty: Osaamisen taso ei yllä hyväksytyn tasolle tai opintojaksoon kuuluvia oppimistehtäviä ja tenttejä ei ole suoritettu hyväksytysti.

Course way of working and time table

Verkkototeutus:  3.9.-10.12.2024, opetusta Zoomin välityksellä tiistaisin 16-18.30.

Course enrolment info

Jos korkeakoulusi käyttää ristiinopiskelupalvelua (RIPA): Ilmoittaudu opintoihin oman korkeakoulusi ohjeiden mukaan.

Jos korkeakoulusi tai oppilaitoksesi ei käytä ristiinopiskelupalvelua (RIPA): Ilmoittaudu yllä olevan “Ilmoittaudu” -linkin kautta. Lisätietoja Jamkin Vierailevan opiskelijan sivulta.