Non-stop
Course name Advanced Nutrition Studies 4 ECTS
Course date 25.08.2022 - 18.12.2022
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 4 ECTS credit

Field Hospitality Management HUB
Teacher Leena Arjanne
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.08.2022 - 13.11.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Advanced Nutrition Studies 4 ECTS

25.08.2022 - 18.12.2022

Course description

Tavoite:

Opintojaksolla perehdytään tarkemmin ravinnon ja terveyden välisiin yhteyksiin. Opiskelemme ruoansulatukseen liittyviä fysiologian ja anatomian perusteita. Niiden kautta hahmotamme yleisimpien elämäntapasairauksien ja ravinnon välisiä yhteyksiä. Tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää virheravitsemuksen muodot ja yhteydet terveyteen. Tutustumme myös ravitsemushoidossa tavallisimpiin erityisruokavalioihin ja markkinoilla oleviin erityiselintarvikkeisiin.

Sisältö:

  • ravinnonoton säätely
  • ruoansulatuselimistö ja ruoansulatus sekä niiden säätely
  • ravintoaineiden imeytyminen
  • virheravitsemus
  • tavallisimmat erityisruokavaliot ja erityiselintarvikkeet

Prerequisites

Ravitsemuksen perustiedot

Assessment criteria

Tyydyttävä 1-2

Opiskelija osaa nimetä ruoan hyväksikäyttöön liittyvää anatomiaa ja fysiologiaa. Opiskelija tietää tavallisimmat erityisruokavaliot ja osaa nimetä markkinoilla olevia erityiselintarvikkeita sekä kykenee seuraamaan alan kehitystä.

Hyvä 3-4

Opiskelija tuntee ruoan hyväksikäyttöön liittyvää anatomiaa ja fysiologiaa. Opiskelija osaa suunnitella tavallisimmat erityisruokavaliot ja tuntee markkinoilla olevia erityiselintarvikkeita sekä kykenee seuraamaan alan kehitystä ja soveltamaan uusinta tietoa.

Kiitettävä 5

Opiskelija osaa selittää ja vertailla ruoan hyväksikäyttöön liittyvää anatomiaa ja fysiologiaa. Opiskelija osaa perustella ja suunnitella tavallisimmat erityisruokavaliot ja tuntee laajasti markkinoilla olevia erityiselintarvikkeita sekä kykenee seuraamaan alan kehitystä ja soveltamaan ja perustelemaan uusinta tietoa.

Course way of working and time table

Aloituswebinaari pidetään 25.8.2022 klo 18.15-19 Teamsissa. Tästä tehdään myös myöhemmin katsottavissa oleva tallenne, eli opintojakson voi aloittaa nonstoppina myös myöhempänä ajankohtana syksyn aikana. Opiskelijat etenevät opintojaksolla tehden itsenäiseen tahtiin suorituksia Moodle-alustalla.

Course info

Opiskelu tapahtuu ohjatusti mutta itsenäisesti verkossa, joten tarvitset tietokoneen nettiyhteydellä. Lisäksi yhdessä oppimistehtävässä valmistetaan ruokaa, jota varten tarvitset ruoanvalmistusvalmiuden (kotikeittiö työvälineineen ja peruselintarvikkeineen).

Course additional info

Lämpimästi tervetuloa syventämään ravitsemusosaamista!