Fall
Course name Quality of Nutrition
Course date 20.09.2022 - 02.11.2022
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Hospitality Management HUB
Teacher Kirta Nieminen ja Leena Arjanne
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 31.08.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Quality of Nutrition

20.09.2022 - 02.11.2022

Course description

Opiskelija osaa selittää ruoankäyttöön liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia ja ideologisia tekijöitä ja osaa soveltaa niitä ateria- ja ruokalistasuunnittelussa. Hän osaa soveltaa ruokavalioiden koostamisessa ja ravitsemuslaadun arvioimisessa suomalaisia ravitsemussuosituksia. Hän löytää eri ikäryhmien ravitsemusta sekä ruokavalion ja ruokailun toteutusta koskevat suositukset ja osaa esitellä niiden keskeistä sisältöä. Opiskelija osaa kehittää asiakkaiden hyvinvointia edistäviä palveluja huomioiden terveellisyyden, taloudellisuuden ja turvallisuuden näkökulmat. Kehittäessään ravitsemispalveluiden ravitsemuslaatua hän osaa hyödyntää elintarvikehankinnoissa ravitsemuksellisen laadun kriteereitä. Hän osaa arvioida ravitsemustiedon luotettavuutta ja soveltaa uusinta tietoa.

Sisältö:

  • ruoankäyttöön vaikuttavat tekijät, ruoka kulttuurisena ja sosiaalisena ilmiönä
  • kansalliset väestötason ravitsemukselliset tavoitteet, suositukset ja ohjelmat
  • alan kirjallisuuteen ja tutkimuksiin tutustuminen sekä niiden hyödyntäminen
  • ravitsemuslaadun kehittämistehtävä

Prerequisites

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää Ravitsemuspassi 1-tason suorittamisen opintojakson alkamista edeltävästi (www.ravitsemuspassi.fi). Tallenna testin suorittamisesta saatu todistus. Se liitetään opintojakson verkkoalustalle heti opintojakson alkaessa.

Assessment criteria

1-2 Opiskelija tunnistaa ruoankäyttöön liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia ja ideologisia tekijöitä ateria? ja ruokalistasuunnittelussa. Hän tuntee joidenkin ikäryhmien ravitsemusta sekä ruokavalion ja ruokailun toteutusta koskevia suosituksia ruokavalioiden koostamisessa ja ravitsemuslaadun arvioimisessa. Opiskelija osaa luetella asiakkaiden hyvinvointia edistävien palveluiden elementtejä huomioiden ravitsemuslaadun lisäksi taloudellisuuden ja turvallisuuden näkökulmat. Opiskelija tietää periaatteet, miten edistää ravitsemuksellisuutta toimintaympäristössään.

3-4 Opiskelija osaa selittää ruoankäyttöön liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia ja ideologisia tekijöitä ateria? ja ruokalistasuunnittelussa. Hän tunnistaa eri ikäryhmien ravitsemusta sekä ruokavalion ja ruokailun toteutusta koskevia suosituksia ruokavalioiden koostamisessa ja ravitsemuslaadun arvioimisessa. Opiskelija osaa toteuttaa asiakkaiden hyvinvointia edistävien palveluiden elementtejä huomioiden ravitsemuslaadun lisäksi taloudellisuuden ja turvallisuuden näkökulmat. Hän osaa edistää ravitsemuksellisuutta toimintaympäristössään. Hän osaa tulkita ravitsemustietoa ja käyttää uusinta tietoa.

5 Opiskelija osaa soveltaa ruoankäyttöön liittyviä kulttuurisia, sosiaalisia ja ideologisia tekijöitä ateria? ja ruokalistasuunnittelussa. Hän osaa soveltaa eri ikäryhmien ravitsemusta sekä ruokavalion ja ruokailun toteutusta koskevia suosituksia ruokavalioiden koostamisessa ja ravitsemuslaadun arvioimisessa. Opiskelija osaa kehittää asiakkaiden hyvinvointia edistäviä palveluja huomioiden ravitsemuslaadun lisäksi taloudellisuuden ja turvallisuuden näkökulmat. Hän osaa edistää ravitsemuksellisuutta toimintaympäristössään. Hän osaa myös hyödyntää alansa uusinta tutkimustietoa ja menetelmiä työssään. Hän osaa arvioida ravitsemustiedon luotettavuutta ja soveltaa uusinta tietoa.

Course way of working and time table

  • webinaarit (ti 20.9.2022 klo 10:00-11:45 (aloitus), ti 4.10.2022 klo 10:00-11:45 (tehtävänanto), ke 2.11.2021 klo 10:00-11:45 (opintojakson päätös).
  • esittäytyminen ja ryhmäytyminen verkossa
  • verkkotentti (Ravitsemussuositukset, ajankohtaiset tutkimukset, muu ajankohtaismateriaali)
  • ravitsemuslaadun kehittämistehtävä (verkossa tehtävä ryhmätyö) ja sen esittäminen verkossa
  • vertaisarviointi

Course info

Tietokone, jossa on hyvin toimiva nettiyhteys, ja joka mahdollistaa Teams-ympäristön hyödyntämisen. Pienryhmätyöskentelyn vuorovaikutuksen lisäämiseksi opiskelijalle voi olla hyötyä web-kamerasta ja headsetistä.

Course enrolment info

Lisätietoja campusonline@seamk.fi