Spring
Course name Nutrition Communication and Research
Course date 07.02.2023 - 02.05.2023
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Hospitality Management HUB
Teacher Sirkka Nieminen
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 31.12.2022
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

Nutrition Communication and Research

07.02.2023 - 02.05.2023

Course description

Tavoite: Opiskelija osaa nimetä mediakentän erityispiirteitä, analysoida alaan liittyviä tekstejä ja osaa soveltaa oppimaansa omassa tekstissään. Hän osaa analysoida tekstejä sekä tekstin rakenteen että kielen osalta. Hän osaa perustella tekemänsä valinnat asiantuntevasti ja uskottavasti sekä osaa antaa rakentavaa palautetta. Opiskelija osaa määritellä ravitsemustutkimuksen menetelmiä ja selittää niiden keskeiset erot. Hän pystyy seuraamaan ja soveltamaan ravitsemustutkimusta ja alan uusinta tietoa. Opiskelija osaa arvioida tiedon luotettavuutta ja tuntee luotettavia ravitsemustiedon lähteitä.

Prerequisites

Restonomiopiskelijat: * Elintarvikkeet ja ravitsemus * Ravitsemuksen erityiskysymykset tai vastaavat tiedot

Ei-tutkintotavoitteiset opiskelijat: * Ravitsemuspassi 1 (http://ravitsemuspassi.fi/)

Opintojaksolle osallistuminen edellyttää Ravitsemuspassi 1-tason suorittamisen opintojakson alkamista edeltävästi (www.ravitsemuspassi.fi). Tallenna testin suorittamisesta saatu todistus. Se liitetään opintojakson verkkoalustalle heti opintojakson alkaessa.

Assessment criteria

numeroarvio 1-5 Kurssi arvioidaan vk 19 loppuun mennessä.

Course way of working and time table

Vk 6 ti 7.2.23 klo 14.15 – 16.00 Kurssin aloituswebinaari (tallennetaan) Vk 7 ti 14.2.23 klo 14.15 – 16.00 Analyysitehtävän esittelywebinaari (tallennetaan) Vk 18 ti 2.5.23 klo 14.15 – 16.00 Kurssin päätöswebinaari

Ns. kyselytunnit Teamsissä ja tenttien ajankohdat ilmoitetaan kurssin aikana.

Course info

Kurssilla tarvitaan:

– tietokone, jossa on nopea laajakaistayhteys – laitteisto, joka mahdollistaa verkkokokousympäristön (Teams, BBB) hyödyntämisen

Lisäksi tarvitaan web-kamera ja headset.

Course additional info

Tehtävien palautusajankohdat ja tenttien ajankohdat ilmoitetaan kurssin aikana.

Course enrolment info

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 21.11.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Opintojaksolle eivät voi ilmoittautua avoimen amk:n yksittäisiä opintojaksoja suorittavat.

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 21th November at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).