Spring | Full
Course name New Winds of Recruitment
Course date 15.02.2023 - 30.04.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Marja-Liisa Ruotsalainen
Email
Available for open UAS For Free
Level Master’s level

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 19.12.2022 - 29.01.2023
Implementation plan
Course enrolment info

New Winds of Recruitment

15.02.2023 - 30.04.2023

Course description

Osaamistavoitteet

Tällä opintojaksolla saat perustiedot ja valmiudet rekrytointiprosessiin. Opinnot antavat mahdollisuuden opiskelijoille/ yritysten henkilöstölle osaamisen kasvattamiseen esimiestaidoissa ja rekrytointiprosessin läpiviennissä. Rekrytointiprosessi on vaiheistettu kolmeen osaan: Pre – Intra – Post, jolla kuvataan kronologisesti etenevää prosessia.

Sisältö

Ennen rekrytointia Tämän osion jälkeen osaat rekrytoinnin valmistelun ja tunnistat rekrytoinnin tarpeet.

 • Työnantajakuvaa
 • Rekrytointitarpeen tunnistamista ja suunnittelua
 • Osaamistarpeiden priorisointia
 • Sisäistä ja ulkoista priorisointia
 • Rekrytoidaanko tehtävään vai yhtiöön
 • Seuraajasuunnittelua
 • Rekrytoinnin kanavia
 • Verkkorekrytointia
 • Ilmoituksia ja dynaamisuutta

Työhaastattelun toteuttaminen Tämän osion jälkeen osaat toimia eri haastattelutilanteissa ja osaat erilaisia rekrytoinnin menetelmiä eri ympäristöissä.

 • Hakemusten lukeminen
 • Haastattelun tekeminen
 • Soveltuvuus
 • Anonyymirekrytointi
 • Virtuaaliteknologiat mahdollisuutena rekrytoinneissa

Rekrytoinnin jälkeen Tämän osion jälkeen osaat toimia perehdytyksessä, työopastuksessa ja ohjaamisessa, tiedät koeaikaan liittyvät asiat ja osaat huomioida ne perehdytyksessä rekrytoidun koeaikana sekä osaat antaa kehittävää palautetta perehdytyksen aikana.

 • Rekrytoinnin jälkeinen yleisperehdytys (orientation)
 • Tuottavaan tekemiseen (onboarding) liittyvä perehdytys
 • Perehdytykseen liittyvä kirjallisuus ja muu perehdytykseen liittyvä materiaali
 • Palautteen antaminen osana perehdytystä

Prerequisites

Opinnot ovat YAMK-opintoja

Assessment criteria

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Opintojakson kolmessa vaiheessa kussakin on monivalintatentti. Kaikkien vaiheiden tenttien tulee olla hyväksytysti suoritetut, että pääset jatkamaan kokoavaan tehtävään. Kokoavan tehtävän voit tehdä itseäsi kiinnostavasta rekrytointiin liittyvästä aiheesta.

Course enrolment info

Linkki ilmoittautumiseen ilmoitetaan myöhemmin järjestelmämuutoksen vuoksi.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.