Summer
Course name Brush up your Swedish
Course date 02.05.2024 - 14.08.2024
Institution Centria University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Centria-ammattikorkeakoulu / tutoropettaja
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 11.03.2024 - 05.04.2024
Enrol
Course enrolment info

Brush up your Swedish

02.05.2024 - 14.08.2024

Course description

Opiskelija omaksuu ruotsin kielen keskeiset rakenteet ja keskeisen sanaston. Hän kehittää kielen oppimisvalmiuksiaan sekä valmiuksiaan opiskella ammatillista ruotsin kieltä.

Opiskelija kehittää pääasiassa ruotsin kirjallisia taitojaan ja vähemmässä määrin myös suullisia taitojaan.

Opiskelija omaksuu taidon itsenäiseen ja vastuuntuntoiseen työskentelyyn sekä sisäistää positiivisen asenteen oppimiseen.

Opiskelija osaa käyttää tarjolla olevia apuvälineitä taitavasti.

Opiskelija opiskelee ruotsin kielen perusrakenteita ja keskeistä sanastoa. Opiskelija kehittää suullisia ja kirjallisia valmiuksia opiskella ammatillista kieltä. B1-taso saavutetaan tekemällä suullisia ja kirjallisia harjoituksia.

Prerequisites

Toisen asteen ruotsin opinnot.

Opintojakso soveltuu opiskelijoille, jotka eivät ole käyneet lukiota tai joiden ruotsin opiskelusta on aikaa ja kielitaito puutteellinen. Opintojakso soveltuu opiskelijoille, jotka haluavat vahvistaa ruotsin kielen taitojaan usealla osa-alueella.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: Hyväksytty / hylätty

Ei tenttiä.

Kriteerit: 70% tehtävistä suoritettu hyväksytyllä tavalla

– Itslearning korjaa osan tehtävistä (pääasiassa ne, joissa täydennetään yksi sana) – Opettaja korjaa osan tehtävistä (pääasiassa ne, joissa kirjoitetaan tekstiä sekä kaikki suulliset tehtävät)

Course way of working and time table

Luetun tekstin ymmärtäminen Kielioppivideoita ja harjoituksia (käännösharjoituksia, laita sana oikeaan muotoon –harjoituksia, pieniä kirjoitustehtäviä)

Opintojaksolla on viikottain/kahden viikon välein deadline, jota täytyy noudattaa. Päivämäärät löytyvät sekä opintojakson etusivulta, kalenterista että sähköpostiviestistä, jonka opiskelija saa ensimmäisenä päivänä.

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

3 opintopistettä vastaa 81 tuntia opiskelijan työtä.

Course info

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Opiskelija tarvitsee oikeinkirjoitusohjelmaa, johon ruotsin voi asentaa, esim. Word.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.

Course additional info

Huom! Peruutusaika muuttunut. Opintojen peruminen on mahdollista vain ilmoittautumisajan puitteissa. Voit perua opinnot ilmoittamalla siitä kirjallisesti avoinamk@centria.fi

Course enrolment info

Huomioithan, että jos kotikorkeakoulusi käyttää ristiinopiskelupalvelua, ilmoittautuminen opinnoille tapahtuu korkeakoulusi oman Pepin kautta. Lisätietoa ja ohjeita ristiinopiskelupalvelun käyttöön löydät verkkosivuiltamme. Jos ristiinopiskelupalvelu ei vielä ole koulusi käytössä ja oman Pepin käyttö ilmoittautumiseen ei ole mahdollista, tee siinä tapauksessa ilmoittautuminen opinnolle tällä lomakkeella.