Summer
Course name Brush up your Swedish
Course date 03.05.2023 - 16.08.2023
Institution Centria University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Centria-ammattikorkeakoulu / Averko tutoropettaja
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 07.04.2023
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Brush up your Swedish

03.05.2023 - 16.08.2023

Course description

Opiskelija omaksuu ruotsin kielen keskeiset rakenteet ja keskeisen sanaston. Hän kehittää kielen oppimisvalmiuksiaan sekä valmiuksiaan opiskella ammatillista ruotsin kieltä.

Opiskelija kehittää pääasiassa ruotsin kirjallisia taitojaan ja vähemmässä määrin myös suullisia taitojaan.

Opiskelija omaksuu taidon itsenäiseen ja vastuuntuntoiseen työskentelyyn sekä sisäistää positiivisen asenteen oppimiseen.

Opiskelija osaa käyttää tarjolla olevia apuvälineitä taitavasti.

Opiskelija opiskelee ruotsin kielen perusrakenteita ja keskeistä sanastoa. Opiskelija kehittää suullisia ja kirjallisia valmiuksia opiskella ammatillista kieltä. B1-taso saavutetaan tekemällä suullisia ja kirjallisia harjoituksia.

Prerequisites

Toisen asteen ruotsin opinnot.

Opintojakso soveltuu opiskelijoille, jotka eivät ole käyneet lukiota tai joiden ruotsin opiskelusta on aikaa ja kielitaito puutteellinen. Opintojakso soveltuu opiskelijoille, jotka haluavat vahvistaa ruotsin kielen taitojaan usealla osa-alueella.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: Hyväksytty / hylätty

Ei tenttiä.

Kriteerit: 70% tehtävistä suoritettu hyväksytyllä tavalla

– Itslearning korjaa osan tehtävistä (pääasiassa ne, joissa täydennetään yksi sana) – Opettaja korjaa osan tehtävistä (pääasiassa ne, joissa kirjoitetaan tekstiä sekä kaikki suulliset tehtävät)

Course way of working and time table

Luetun tekstin ymmärtäminen Kielioppivideoita ja harjoituksia (käännösharjoituksia, laita sana oikeaan muotoon –harjoituksia, pieniä kirjoitustehtäviä)

Opintojakso toteutuu 100 % verkko-opintoina.

3 opintopistettä vastaa 81 tuntia opiskelijan työtä.

Course info

Opiskelu tapahtuu itslearning-oppimisympäristössä, joka on Centrian käyttämä digitaalinen oppimisympäristö. Opiskelija tarvitsee tietokoneen ja toimivan verkkoyhteyden.

Opiskelija tarvitsee oikeinkirjoitusohjelmaa, johon ruotsin voi asentaa, esim. Word.

Oppimateriaali löytyy opintojakson itslearning-työtilasta.