Summer
Course name Dependence and Mental Health Problems
Course date 01.05.2023 - 31.08.2023
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Humanities and Education HUB, Culture HUB, Health and Wellbeing HUB, Business HUB
Teacher Anna-Kaarina Koivula
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 13.03.2023 - 14.04.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Dependence and Mental Health Problems

01.05.2023 - 31.08.2023

Course description

Tavoitteet:

  • Opiskelija osaa tunnistaa iäkkään ihmisen ja hänen läheisensä riippuvuus- ja mielenterveysongelmia.
  • Opiskelija tunnistaa riippuvuus- ja mielenterveysongelmien ehkäisy-, hoito- ja kuntoutusmenetelmiä sekä osaa vertailla niitten käyttökelpoisuutta erilaisissa elämäntilanteissa.
  • Opiskelija pohtii omia arvojaan ja asenteitaan sekä toimintaansa.

Sisältö:

  • aineriippuvuudet, toiminnalliset riippuvuudet
  • yleisimmät mielenterveysongelmat, kaksoisdiagnoosi
  • kuntoutusvaihtoehdot
  • iäkkään ihmisen erityistarpeet riippuvuus- ja mielenterveysongelmien kuntoutuksessa
  • moniammatillinen työ riippuvuus- ja mielenterveysongelmien kuntoutuksessa
  • lainsäädäntö

Assessment criteria

Tyydyttävä (1-2) Opiskelija osaa kuvailla ja tunnistaa yleisimmät riippuvuus- ja mielenterveysongelmat. Opiskelija pohtii omia arvojaan, asenteitaan sekä toimintaansa.

Hyvä (3) Opiskelija tunnistaa riippuvuus- ja mielenterveysongelmia ja osaa vertailla hoito- ja kuntoutusmenetelmien soveltuvuutta erilaisissa asiakastilanteissa. Opiskelija osaa pohtia omia arvojaan, asenteitaan ja toimintaansa.

Kiitettävä (4-5) Opiskelija osaa analysoida ja arvioida yksilön toimintakykyyn ja sosiaaliseen osallisuuteen vaikuttavia tekijöitä riippuvuus- ja mielenterveysongelmissa. Opiskelija osaa perustella hoito- ja kuntoutusvaihtoehtojen soveltuvuutta erilaisissa asiakastilanteissa. Opiskelija osaa arvioida omia arvojaan, asenteitaan ja toimintaansa ammattieettisestä näkökulmasta.

Course way of working and time table

Itsenäinen verkkototeutus

Course info

Nettiyhteys

Course additional info

Opintojakso painottuu ikääntyneitten riippuvuus- ja mielenterveysongelmiin, mutta jakso soveltuu myös aikuisikäisten parissa työskentelystä kiinnostuneille.

Course enrolment info

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 13.3.2023 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 13.3.2023 tämän sivun yläosassa.

 

The courses are free of charge for degree students at universities of applied sciences and for Open Studies’ path students. Also students from schools of professional teacher education and exchange students may select courses and complete the courses free of charge. The enrollment period begins on 13th March at 8 am. See Enroll button in the beginning of this page. Notice! The degree students of SeAMK sign up through Peppi (https://peppi.seamk.fi).