Non-stop
Course name The use of medical radiation in the health care
Course date 01.09.2023 - 31.07.2024
Institution Oulu University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 3 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Karoliina Paalimäki-Paakki, Tanja Schroderus-Salo
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 14.08.2023 - 01.06.2024
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

The use of medical radiation in the health care

01.09.2023 - 31.07.2024

Course description

Tavoitteet:

Opiskelija ymmärtää säteilyn käyttöä ohjaavaa lainsäädäntöä ja sen merkityksen säteilytyössä. Opiskelija tietää yleiset säteilysuojeluperiaatteet. Opiskelija ymmärtää röntgensäteilyn ominaisuuksia ja säteilyturvallisuuteen vaikuttavia tekijöitä. Opiskelija tunnistaa henkilökunnan säteilyaltistukseen vaikuttavia tekijöitä ja tunnistaa säteilysuojeluun tarkoitettuja menetelmiä. Opiskelija osaa viestiä yleisellä tasolla röntgensäteilyn haittavaikutuksista sekä osaa selittää säteilyriskejä. Opiskelija osaa viestiä säteilyn käytöstä erilaisissa kuvantamismenetelmissä. Opiskelija tunnistaa potilaan säteilyaltistukseen vaikuttavia tekijöitä.

Sisältö: 

  • Keskeisin lääketieteellistä säteilyn käyttöä koskeva lainsäädöstö.
  • Säteilylajit; erityisesti röntgensäteily ja sen ominaisuudet ja vuorovaikutus materiaalin kanssa.
  • Säteilyfysiikan ja säteilybiologian perusteet ja niiden merkitys lääketieteellisen säteilyn käytön yhteydessä.
  • Säteilyn käyttö lääketieteessä: kuvantamismenetelmät.
  • Potilaan ja henkilökunnan säteilyturvallisuus.

Prerequisites

Opintojakso soveltuu kaikille aiheesta kiinnostuneille, erityisesti perioperatiivisesta hoitotyöstä, tehohoitotyöstä, ensihoitotyöstä ja akuuttihoitotyöstä kiinnostuneille.

Assessment criteria

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty.

Hyväksytyssä suorituksessa opiskelija saavuttaa opintojakson tavoitteiden mukaisen osaamisen. Osaaminen osoitetaan sähköisellä tentillä. Hylätyn tentin voi uusia kaksi kertaa.

Course way of working and time table

Opintojakso on ajasta ja paikasta riippumatonta opiskelua verkkoympäristö Moodlessa. Opintojakson voi suorittaa omaan tahtiin 1.9 alkaen.

Course enrolment info

Ilmoittautuminen avautuu 14.8. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille, ammatillisten opettajakorkeakoulujen opiskelijoille ja vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta (“Ilmoittaudu”). Onnistuneen ilmoittautumisen jälkeen saat vahvistusviestin. Mikäli et saa vahvistusviestiä, tarkistathan myös roskapostikansion ja ota tarvittaessa yhteys osoitteeseen campusonline@oulu.fi.

Huom. Oamkin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (15 €/opintopiste). Maksulliselle opintojaksolle ilmoittaudutaan avoimen ammattikorkeakoulun sivujen kautta (linkki “AVOIN AMK ilmoittautuminen” sivun yläosassa.)