Fall
Course name RPA Business Case
Course date 29.08.2022 - 31.12.2022
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Natural Sciences HUB
Teacher Joni Ranta
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 27.11.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

RPA Business Case

29.08.2022 - 31.12.2022

Course description

Osaamistavoitteet

  • Osaat soveltaa ohjelmistorobotiikan menetelmiä ja välineitä valitsemasi palveluprosessin automatisoinnissa
  • Osaat arvioida toteuttamasi automatisointiratkaisun toimivuutta sekä sen hyötyjä asiakkaan ja palveluntuottajan kannalta

Sisältö

  • Prosessin nykytilanteen mallintaminen ja kustannusten arviointi
  • Automatisointiratkaisun konseptointi, toteutus ja testaus
  • Automatisoinnin hyötyjen ja ROI:n arviointi

Prerequisites

Lähtötaso Ohjelmistorobotiikan perusteet ja Ohjelmistorobotiikka tai muut vastaavat tiedot.

Assessment criteria

Projektityön hyväksytty suoritus ja esittely seminaarissa. Ensisijaisesti parityönä toteutettava harjoitusprojekti, aiheena todellisen palveluprosessin automatisointi

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.