Spring
Course name RPA Business Case
Course date 10.01.2023 - 18.05.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Natural Sciences HUB
Teacher Joni Ranta
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 12.03.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

RPA Business Case

10.01.2023 - 18.05.2023

Course description

Osaamistavoitteet

  • Osaat soveltaa ohjelmistorobotiikan menetelmiä ja välineitä valitsemasi palveluprosessin automatisoinnissa
  • Osaat arvioida toteuttamasi automatisointiratkaisun toimivuutta sekä sen hyötyjä asiakkaan ja palveluntuottajan kannalta

Sisältö

  • Prosessin nykytilanteen mallintaminen ja kustannusten arviointi
  • Automatisointiratkaisun konseptointi, toteutus ja testaus
  • Automatisoinnin hyötyjen ja ROI:n arviointi

Prerequisites

Lähtötaso Ohjelmistorobotiikan perusteet ja Ohjelmistorobotiikka tai muut vastaavat tiedot.

Assessment criteria

Projektityön hyväksytty suoritus ja esittely seminaarissa. Ensisijaisesti parityönä toteutettava harjoitusprojekti, aiheena todellisen palveluprosessin automatisointi.

Projektin laajuus on 5-10 op mikä todennetaan tuntikirjanpidolla. 1 op = 27 h projektissa tehtyä työtä.

Arviointiasteikko H-5

Course way of working and time table

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.