Non-stop
Course name Food loss and its reduction
Course date 15.08.2022 - 31.05.2023
Institution Seinäjoki University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 2 ECTS credit

Field 4everyone HUB
Teacher Kirta Nieminen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.08.2022 - 15.04.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Food loss and its reduction

15.08.2022 - 31.05.2023

Course description

Opintojakson osaamistavoitteet

Opintojakson suoritettuaan opiskelija

  • Osaa arvioida ruokahävikin määrää ja eri hävikkilajeja (keittiö-, lautas- ja tarjoiluhävikki)
  • Osaa hyödyntää osaamistaan yritysten tai muiden alan organisaatioiden kehittämisessä
  • Tunnistaa ruokahävikkiin liittyviä taloudellisia mahdollisuuksia sekä rajoitteita työelämässä
  • Ymmärtää ruokahävikkiin liittyvien lainsäädännöllisten tekijöiden merkityksen ruokahävikin myynnissä

Opintojakson sisältö:

Johdanto, kurssin tavoitteet ja käytänteet, pohdintatehtävä

Ruokahävikkilajit ja hävikin vaihtelu

Ruokahävikin taloudellinen merkitys ja ympäristöhaasteet

Toimintaympäristö ja hävikin hyödyntäminen

Esimerkkikohteet ja lainsäädäntö

Assessment criteria

Hyväksytty/hylätty

Course way of working and time table

Non-stop aikavälillä 15.8.2022-31.5.2023. Suoritetaan itsenäisesti verkossa.

Course info

Ilmoittautuminen sähköisellä lomakkeella avautuu 1.8.2022 klo 8.00. Opintojakso on maksuton läsnäoleville tutkinto-opiskelijoille, avoimen amk:n polkuopiskelijoille sekä vaihto-opiskelijoille. Linkki lomakkeelle löytyy tämän sivun yläosasta. Huom. SeAMKin omat opiskelijat ilmoittautuvat Peppi-järjestelmän kautta.

Avoimen AMK:n yksittäisiä opintojaksoja suorittaville opiskelijoille opintojakso on maksullinen (10€/opintopiste). Maksullisena opintojaksolle ilmoittautumiseen on oma ilmoittautumislomake, joka julkaistaan 1.8.2022 tämän sivun yläosassa.