Fall
Course name Group directing in mental health and substance abuse services
Course date 19.09.2022 - 19.12.2022
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 04.09.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Group directing in mental health and substance abuse services

19.09.2022 - 19.12.2022

Course description

Tavoitteet: • Osaat tunnistaa ryhmäohjauksen tarpeen ja yksilölliset oppimisvalmiudet mielenterveys- ja päihdetyössä. • Osaat valita ja käyttää tarkoituksenmukaista ryhmäohjausmenetelmää ja ohjaustyyliä mielenterveys- ja päihdetyössä. • Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida tavoitteellista ryhmäohjausta mielenterveys- ja päihdetyössä. Sisältö: • Potilaan/asiakkaan yksilölliset oppimisvalmiudet. • Ryhmäohjauksen sisältö • Eri ryhmäohjausmenetelmät (tiedollinen, toiminnallinen, interventio, vertaistuki, etäryhmä) • Erilaiset ohjaustyylit • Toimiva ohjaussuhde • Ryhmien suunnittelu toteutus, ja arviointi

Prerequisites

Assessment criteria

Opintojakso arvioidaan arviointikriteerien perusteella. Arviointikriteerit ilmoitettu jokaisen tehtävän/tietotestin yhteydessä.

Opintojakso sisältää tehtäviä ja tietotestejä. Voit uusia kahdesti hylätyn suorituksen.

Course way of working and time table

Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa Learn-alustalla.