Non-stop
Course name Group directing in mental health and substance abuse services
Course date 06.06.2023 - 31.12.2023
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 01.06.2023 - 29.10.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Group directing in mental health and substance abuse services

06.06.2023 - 31.12.2023

Course description

Tavoitteet:

  • Osaat tunnistaa ryhmäohjauksen tarpeen ja yksilölliset oppimisvalmiudet mielenterveys- ja päihdetyössä.
  • Osaat valita ja käyttää tarkoituksenmukaista ryhmäohjausmenetelmää ja ohjaustyyliä mielenterveys- ja päihdetyössä.
  • Osaat suunnitella, toteuttaa ja arvioida tavoitteellista ryhmäohjausta mielenterveys- ja päihdetyössä.

Sisältö:

  • Potilaan/asiakkaan yksilölliset oppimisvalmiudet.
  • Ryhmäohjauksen sisältö
  • Eri ryhmäohjausmenetelmät (tiedollinen, toiminnallinen, interventio, vertaistuki, etäryhmä)
  • Erilaiset ohjaustyylit
  • Toimiva ohjaussuhde
  • Ryhmien suunnittelu toteutus, ja arviointi

Prerequisites

Assessment criteria

Arviointi: Opintojakso arvioidaan arviointikriteerien perusteella. Arviointikriteerit on ilmoitettu jokaisen tehtävän/tietotestin yhteydessä Learn-alustalla.

Arviointiasteikko: Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Toteutus: Opintojakso etenee ennalta määritetyssä järjestyksessä, mutta voit suorittaa tehtäviä oman aikataulun mukaisesti. Kun olet suorittanut ensimmäisen tehtävän, aukeaa Sinulle seuraava osio ja sen suoritettuasi saat auki seuraavan osion. Jotta pääset seuraavaan osioon, on kaikki tehtävän ohjeessa määritellyt suoritukset oltava valmiina (esimerkiksi verkkokeskusteluun yksi aloitus ja yksi toisen opiskelijan kommentointi).

Opintojakso toteutetaan verkko-opintoina. 5 op:n laajuinen opintojakso vastaa noin 135 tunnin työmäärää.

Opintojakso sisältää tehtäviä ja tietotestejä. Voit uusia kahdesti hylätyn suorituksen.

Toteutuksen osat:

Tehtävä 1a) Esittäytyminen Tehtävä 1b) Oppiportin verkkokurssi: Ohjauksen ja oppimisen perusteet (vapaaeht.) Tehtävä 1c) Oppiportin verkkokurssi: Suunnittele vaikuttava ohjaus (vapaaeht.)

Tehtävä 2a) Ohjaustyylit -tietotesti Tehtävä 2b) Keskustelu ohjauksesta

Tehtävä 3) Keskustelu ohjaustaidoísta

Tehtävä 4a) Keskustelu ryhmämuodoista Tehtävä 4b) Keskustelu toiminnallisista lähestymistavoista Tehtävä 4c) Tietotesti ryhmäohjauksesta

Tehtävä 5a) Ohjaussuunnitelma Tehtävä 5b) Ohjaussuunnitelman opponointi

Opiskelumateriaali: Opiskelumateriaali ilmoitetaan opintojakson alkaessa Learn-alustalla.

Course info

Opiskelija pääsee aloittamaan opinnot noin yhden (1) viikon sisällä opinnoille ilmoittautumisen jälkeen. Opintojakson suoritusaika on kolme (3) kuukautta. Viimeinen ilmoittautumispäivä on 29.10.2023.

Course enrolment info

Lisätietoja ilmoittautumisesta: 

Avoimen AMK:n toimisto, avoinamk@xamk.fi

Mikäli et voi osallistua, muista perua ilmoittautumisesi mahdollisimman pian sähköpostitse (avoinamk@xamk.fi).

Tiedotamme koulutuksen toteutumisesta sähköpostitse. Jos viestiä ei ala kuulua, tarkasta myös roskapostit!

Pidätämme oikeuden mahdollisiin muutoksiin.