Fall
Course name Can I Be Me? – Gender and Sexuality in Professional Contexts
Course date 03.10.2022 - 25.11.2022
Institution Metropolia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Health and Wellbeing HUB
Teacher Sanna-Mari Manninen
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 25.09.2022
Implementation plan
Enrol

Can I Be Me? – Gender and Sexuality in Professional Contexts

03.10.2022 - 25.11.2022

Course description

Tavoitteet:

Opiskelija

  • ymmärtää keskeisten seksuaalisuutta ilmaisevien käsitteiden merkityksen
  • tuntee seksuaalisuutta ja sukupuolisuutta koskevan lainsäädännön, kansallisia ja kansainvälisiä ohjelmia ja suosituksia
  • ymmärtää yhteiskunnassa ja työelämässä vallitsevia syrjiviä normeja
  • osaa toimia luontevasti moninaisuuta edustavien työtovereiden ja asiakkaiden kanssa
  • osaa ja omaa rohkeutta ottaa seksuaalisuutta koskevat asiat puheeksi ja rakentaa hyvinvoivaa työyhteisöä.

Sisältö:

  • Seksologian peruskäsitteet; seksi, seksuaalisuus, sukupuoli
  • Seksuaalisuutta ja sukupuolisuutta koskevaa lainsäädäntö ja suosituksia
  • Yhdenvertaisuutta syrjiviä normeja ja niiden merkitys yksilön työhyvinvointiin
  • Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus
  • Sukupuolineutraali ammatillinen vuorovaikutus

Assessment criteria

Hyväksytty/hylätty

Opintojakson arvioinnin perusteet löytyvät Moodle- oppimisalustalta. Opintoihin sisältyy neljä arvioitavaa oppimistehtävää. Oppimistehtävät arvioidaan hyväksytty -täydennettävä asteikolla. Opintojakson kokonaisarvosanan Hyväksytty edellytyksenä on, että kaikki neljä oppimistehtävää ovat hyväksytysti suoritetut. Arvioinnit tulevat OMAan 22.12.2022 mennessä. Arvioinnissa huomioidaan mahdolliset syksyllä valmistuvat. Heidän tulee olla henkilökohtaisesti yhteydessä ohjaaviin opettajiin henkilökohtaisen oppimissuunnitelman tekemistä varten.

 

Course way of working and time table

Opintojaksototeutukseen kuuluvat oppimistehtävät tulee suorittaa toteutuksen aikana. Opintojakso alkaa 3.10.2022. Tehtävien palautuspäivät: ensimmäinen tehtävä palautus torstai 13.10.2022 toinen tehtävä 14.10. – 27.10.2022 kolmas tehtävä 28.10 – 10.11.2022 neljäs tehtävä 11.11. – 24.11.2022 Palautuspäivät ovat ehdottomat. Myöhässä palautettuja tehtäviä ei arvioida Mikäli olet valmistumassa ennen opintojakson päättymistä, sinun tulee olla yhteydessä opintojakson opettajiin heti opintojakson alussa.