Spring
Course name e-Services in Client Work of Health Care and Social Welfare Work
Course date 20.03.2023 - 28.05.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Helena Ikonen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 05.03.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

e-Services in Client Work of Health Care and Social Welfare Work

20.03.2023 - 28.05.2023

Course description

Oppimistavoitteet

 • Ymmärrät sähköisten palvelujen käyttöönottoon vaikuttavat tekijät ja osaat omalta osaltasi edistää sähköisten palvelujen käyttöönottoa moniammatillisena yhteistyönä
 • Osaat arvioida asiakkaan tarpeita ja sen perusteella asiakkaan sähköisten palvelujen tarvetta ja soveltuvuutta eri asiakkaille/asiakasryhmille
 • Osaat ohjata, motivoida ja valmentaa asiakasta/asiakasryhmiä käyttämään sähköisiä palveluja vaikuttavasti ja hyödyntämään niitä oman hyvinvoinnin ja toimintakyvyn edistämisessä sekä hoidossa
 • Osaat ottaa sähköisiä palveluja käyttöön oman substanssialan asiakkaille
 • Osaat soveltaa asiakastyön/hoidon/kuntoutustyön periaatteita sähköisten palvelujen toteuttamisessa

Sisältö

 • Sähköisten palvelujen käyttöönottoon liittyvät tekijät ja käyttöönotonprosessi ja sen edistäminen
 • Sähköisten palvelujen soveltuvuus eri asiakkaille ja asiakasryhmille
 • Sähköisten palvelujen hyödyntäminen ja soveltaminen asiakastyössä ja asiakastyön prosesseissa
 • Sähköisten palvelujen käytön tuki ja potilasturvallisuus sekä tietosuojan ja -turvan varmistaminen
 • Palveluohjaus sähköisessä asioinnissa
 • Monikanavainen asiakkaan ohjaaminen ja valmennus
 • Motivoivan haastattelumenetelmän soveltaminen verkossa tapahtuvaan ohjaukseen

Assessment criteria

Arviointiasteikko

hyväksytty/hylätty

Course way of working and time table

Oppimateriaalista osa on englanninkielistä.

Course info

Opinnot toteutetaan kokonaan verkko-opintoina, jotka opiskelija voi suorittaa itsenäisesti oman aikataulunsa mukaan.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.