Non-stop
Course name Finnish for Nurses
Course date 19.09.2022 - 31.05.2023
Institution Savonia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Länsivuori Marjo
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 15.08.2022 - 30.04.2023
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Finnish for Nurses

19.09.2022 - 31.05.2023

Course description

Terveysalalla tarvitset ammattisanastoa, jota et suomen kielen kurssilla ehkä ole oppinut. Millaista suomea käytät sairaanhoitajana potilaiden, omaisten ja terveydenhuollon ammattilaisten kanssa? Miten ohjaat potilaita suullisesti hoitotilanteissa? Lisäksi opit mm. terveydenhuollon lomakkeiden sanastoa (esimerkiksi AUDIT-testi, mieliala- ja ruokapäiväkirjat), kipusanastoa, murteita ja hoitoalan matematiikkaa sekä keskitason (YKI3/4) kielioppia. Kurssi on kv-taustaisille ja ruotsia puhuville.

Keskeinen sisältö

  • kirjoittamis- ja kirjaamistaidot
  • tekstinymmärrystaidot
  • oman alan kirjallisuus
  • terveysalan tekstit, kielenkäyttötilanteet ja sanasto
  • työelämän kieli
  • keskitason (YKI 4) kielioppi

Prerequisites

Ei vaadittavia edeltäviä opintoja, mutta mielellään kielitaito B1.2

Assessment criteria

Arviointiasteikko: 0 – 5. 0 on hylätty ja 5 on paras.

Arviointiperusteet: Arviointi perustuu ohjeiden mukaisesti verkkotehtäviin, tentteihin ja verkkokeskusteluihin.

Course way of working and time table

100 % verkko-opinnot (Moodle)

Suoritustavat

Opiskelija osallistuu verkkokurssille. Hän tekee harjoitustehtäviä itsenäisesti ja vastaa toisille opiskelijoille. Opiskelija katsoo videoita ja lukee materiaaleja sekä kirjallisuutta. Hän voi osallistua myös vapaaehtoisiin etätapaamisiin.

Zoom-tapaamiset eivät ole pakollisia, mutta niitä suositellaan. Niitä pidetään n. 8 kertaa arkena kello 9 – 16 välillä. Tämä on alustava tieto.

Todistusta ei voi rinnastaa yleiseen kielitestitulokseen (YKI). Todistus ei ole sama kuin YKI-todistus.

Course enrolment info

Kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, joiden äidinkieli on joku muu kuin suomi.