Fall
Course name Nurse´s practice and counselling
Course date 18.09.2023 - 08.12.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Satu Kinnunen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 14.08.2023 - 10.09.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Nurse´s practice and counselling

18.09.2023 - 08.12.2023

Course description

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla keskitytään avosairaanhoidon vastaanotolla työskentelevän sairaanhoitajan toimenkuvaan ja vastuualueisiin.

 • Opintojakson jälkeen tunnistat keskeiset asiakas-/ potilasryhmät ja heidän ongelmansa, ymmärrät hoidontarpeen arvioinnin merkityksen ja rakenteen sekä osaat tutkia, hoitaa ja ohjata sairaanhoitajan vastaanoton tyypillisimpiä asiakkaita/potilaita
 • Lisäksi osaat keskeiset sairaanhoitajan vastaanoton toimenpiteet ja ymmärrät puhelinneuvonnan ja sähköisen palvelun merkityksen sairaanhoitajan vastaanottotyössä

Sisältö

 • Hoidontarpeen arviointi, asiakkaan tutkiminen, hoitotoimet, lääkärin konsultaatio ja kotihoito-ohjeet
 • Vastaanoton tyypilliset asiakkaat: KNK-, silmä- ja iho-oireet sekä palovammat
 • Kaltoinkohtelu, seksuaalinen väkivalta ja ihmiskauppa
 • Vastaanoton toimenpiteitä
 • Oppiportin kurssit: Korona-tietoisku, Motivoiva keskustelu sekä Etävastaanotto
 • Tiedonhaku Terveysportin Sairaanhoitajan tietokannoista
 • Muina tehtävinä alusta asti mukana kulkeva lopputyö, kuvatentti ja palovammatentti sekä potilascase, jossa käydään läpi hoitopolku hoidontarpeen arvioinnista kotihoito-ohjeisiin

Assessment criteria

Opintojaksolla ei ole varsinaista tenttiä. Tehtävät tulee tehdä annetun ajanjakson sisällä. Mahdolliset täydennyspyynnöt on huomioitava ja täydennykset tehtävä opettajan antaman ajan sisällä.

Opintojakso on hyväksytty, kun kaikki tehtävät ja lopputyö on tehty hyväksytysti ja annetun ohjeen mukaan.

Arviointiasteikko Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

 • Opintojakso toteutuu kokonaan verkossa ja edetä voi omaan tahtiinsa annetun ajan sisällä. Työmäärä on 5 x 27 h = 135 h.
 • Opintojakso koostuu itseopiskelusta, oppimistehtävistä ja lopputyöstä.
 • Opintomateriaalina ovat Moodle-oppimisympäristoon linkitetyt videoluennot, Power Point -diat, Oppiportin kurssit Motivoiva keskustelu ja Etävastaanotto, Terveysportin Sairaanhoitajan tietokannat, aiheeseen liittyvä verkkomateriaali sekä keskustelualustat, joilla oppiminen tapahtuu toisen kokemaa ja ajatuksia reflektoimalla.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.