Spring
Course name Nurse´s practice and counselling
Course date 06.02.2023 - 21.05.2023
Institution Karelia University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Kirsi Sallinen
Email
Available for open UAS Chargeable
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 21.11.2022 - 22.01.2023
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment
Course enrolment info

Nurse´s practice and counselling

06.02.2023 - 21.05.2023

Course description

Osaamistavoitteet

Opintojaksolla keskitytään avosairaanhoidon vastaanotolla työskentelevän sairaanhoitajan toimenkuvaan ja vastuualueisiin. Opintojakson jälkeen tunnistat keskeiset asiakas-/ potilasryhmät ja heidän ongelmansa, ymmärrät hoidontarpeen arvioinnin merkityksen ja rakenteen sekä osaat tutkia, hoitaa ja ohjata sairaanhoitajan vastaanoton tyypillisimpiä asiakkaita/potilaita. Lisäksi osaat keskeiset sairaanhoitajan vastaanoton toimenpiteet ja ymmärrät puhelinneuvonnan ja sähköisen palvelun merkityksen sairaanhoitajan vastaanottotyössä.

Sisältö

  • Sairaanhoitajan toimenkuva ja vastuualue sairaanhoitajan vastaanotolla
  • Sairaanhoitajan vastaanoton keskeiset asiakas- / potilasryhmät
  • Sähköiset palvelut ja puhelinneuvonta
  • Hoidontarpeenarviointi
  • Ohjaus- ja opetus vastaanottotyössä
  • Vastaanoton keskeiset tutkimukset, toimenpiteet ja hoidonohjaus

Assessment criteria

Arviointiperusteet

Opintojakso on hyväksytty, kun kaikki tehtävät ja lopputyö on tehty hyväksytysti ja annetun ohjeen mukaan.

Course way of working and time table

Opiskelijan työmäärän jakautuminen

Opintojakso tapahtuu kokonaan verkossa. Työmäärä on 5 x 27 h = 135 h. Opinnot voi suorittaa omaan tahtiinsa. Opintojakso koostuu itseopiskelusta, oppimistehtävistä ja lopputyöstä.

Opintomateriaali

Duodecim. Oppiportti. Moodlen materiaali.

Course enrolment info

Käytä ilmoittautumistiedoissasi ammattikorkeakoulusi sähköpostiosoitetta.

Opintojaksolle ei voi ilmoittautua ilmoittautumisajan päätyttyä.