Non-stop
Course name Adjusting to changes caused by chronic diseases
Course date 08.02.2022 - 20.03.2023
Institution XAMK University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field Health and Wellbeing HUB
Teacher Xamk lehtori
Email
Available for open UAS For Free
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 22.11.2021 - 18.12.2022
Implementation plan
Enrol
OPEN UAS Enrolment

Adjusting to changes caused by chronic diseases

08.02.2022 - 20.03.2023

Course description

Tavoitteet: 

Sairastuminen vakavasti tai pitkäaikaiseen sairauteen on usein yllättävä tapahtuma, joka voi horjuttaa arjen tasapainoa ja olla henkisesti hyvin kuormittavaa. Tällä kurssilla käydään läpi sairastumista kriisinä, sopeutumiseen liittyviä teoreettisia näkökulmia, selviytymistä tukevia taitoja ja keinoja sekä miten sairastunutta voidaan tukea.

Kurssin oppimistavoitteet: – osaat kriisin vaiheet – osaat keskeisimmät sairauteen sopeutumiseen liittyvät teoriat – tiedät mitä tarkoittavat resilienssi ja psykologinen joustavuus sekä miten näitä voi vahvistaa – tiedät psyykkisen itsesäätelyn eri keinoja – omaksut mitkä asiat edistävät sopeutumisprosessin etenemistä – tiedät miten kriisissä olevaa voi tukea

Sisältö:  Kurssin sisältö: – kriisin vaiheet – sairauteen sopeutumiseen liittyviä teorioita – resilienssi ja psykologinen joustavuus – selviytymistaitojen vahvistamisen taidot – psyykkisen itsesäätelyn keinot – coping- ja defenssimekamismit – kriisissä olevan tukeminen

Prerequisites

Assessment criteria

  • Arviointiasteikko

    Hyväksytty/Hylätty

Course way of working and time table

Kurssin toteutustapana learn alustalla olevat alustukset ja internet-lähdeaineisto.

Kurssiin sisältyy verkkotentti, joka arvioidaan hyväksytty – hylätty.

Course additional info

Opiskelijoilla on mahdollista aloittaa opinnot 8.2.2022 alkaen. Suoritusaika 3kk.

Viimeinen ilmoittautumispäivämäärä 18.12.2022