Spring
Course name German 1
Course date 15.01.2024 - 09.04.2024
Institution Satakunta University of Applied Sciences
Course language Finnish
Credits 5 ECTS credit

Field 4everyone HUB, Languages and Communication HUB
Teacher Monika Engel
Email
Available for open UAS No
Level Bachelor

Queries related to enrolment practices
Enrolment period 20.11.2023 - 17.12.2023
Implementation plan
Enrol
Course enrolment info

German 1

15.01.2024 - 09.04.2024

Course description

Tavoitteet

Opiskelija ymmärtää ja osaa käyttää kohdekielen keskeisimpiä perusrakenteita ja suppeaa perussanastoa. Opiskelija tutustuu myös kielialueen kulttuuriin ja tapoihin.

Tavoitetaso A1.1 eurooppalaisen viitekehyksen taitotasoasteikolla.

Sisältö

Aakkoset ja ääntämiseen liittyvät perusperiaatteet, yksinkertaista suullista ja kirjallista viestintää arkielämän tilanteissa (esim. esittäytyminen, viikonpäivät, matkalippujen ostaminen, asioiminen); keskeisiä rakenteita (esim. kysymyssanat, persoonapronominit, verbien preesenstaivutus, modaaliapuverbit, substantiivien suku, sijamuodot: nominatiivi ja akkusatiivi, sanajärjestys, kieltosanat); kielenoppimisstrategioita.

Prerequisites

Tällä opintojaksolla opitaan saksan kielen alkeita eli opintojakso on tarkoitettu vasta-alkajalle.

Assessment criteria

1-5.

Course way of working and time table

Opintojakso alkaa tiistaina 16.1. klo 17:00-19:30. Osallistuminen on tärkeää.

– säännöllinen itsenäinen työskentely oppituntien ulkopuolella (kotitehtävät, oppitunneille valmistautuminen on keskeinen osa opintojakson suoritusta

– osallistumisvelvoite (yksi poissaolo sallittu)

– opintojakso päättyy etävalvottuun Moodle-tenttiin

– arviointiasteikko 0-5

Course info

USB-headset kuulokemikrofoni-suositus.

Course additional info

Opintojakson suorittaminen edellyttää SAMK-ID:n rekisteröintiä ja student.samk -sähköpostitilin käyttöönottoa. SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten, kun ilmoittautumisesi on käsitelty.

Course enrolment info

Tälle opintojaksolle on rajattu määrä paikkoja. E-lomakkeen ilmoittaudun -osiossa näet, onko opintojaksolle paikkoja jäljellä. Jos paikat ovat täynnä, alasvetovalikossa näkyy opintojakson nimen perässä suluissa varasija + nro (esim. varasija 1).

SAMK-ID:n rekisteröintiohjeet saat opiskelijapalvelusihteeriltä ilmoittautumislomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen sitten kun ilmoittautumisesi on käsitelty. Ilmoittautumisestasi saat automaattisen vahvistusviestin e-lomakkeella ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen. Tarkistathan myös roskapostikansiosi.